17:54 ICT Thứ năm, 28/05/2020

Tin tức

Kế hoạch hoạt động

Văn hay - Chữ tốt

Góc giáo viên

Góc học sinh

Góc phụ huynh

Trang nhất » Tin Tức » Tin hoạt động giáo dục

Thời khóa biểu năm học 2015-2016(áp dụng từ tuần 2)

Thứ năm - 24/09/2015 14:29
Thời khóa biểu năm học 2015-2016(áp dụng từ tuần 2)

Thời khóa biểu năm học 2015-2016(áp dụng từ tuần 2)

Thời khóa biểu năm học 2015-2016 Áp dụng từ ngày 31/8/2015(tuần 2)
LỚP 1/1- Giáo viên chủ nhiệm : Võ Thị Xuân
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
Sáng 1 Chào cờ  Âm nhạc Toán Tiếng Việt Tiếng Việt
2 Toán TCông(Ch) TN&XH(Lại) Tiếng Việt Tiếng Việt
3 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Toán
4 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Thể dục SHL
           
Chiều 1 TVTC TVTC   Đạo đức (m) TV.TC(Thảo) TTC (Lại)
2 TV.TC  Mĩ thuật HĐTT(m) TVTC TVTC (Lại
3 T.TC T.TC T.TC(m) T.TC TTC (Lại)
 
 
 
 
   LỚP 1/2-Giáo viên chủ nhiệm : Trần Thị Quy
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
Sáng 1 Chào cờ Tiếng Việt Tiếng Việt Thể dục Toán
2 Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Mĩ thuật Âm nhạc
3 Tiếng Việt Toán TN&XH(Lại) Tiếng Việt Tiếng Việt
4 Tiếng Việt Tcông(Ch) Toán Tiếng Việt Tiếng Việt
           
Chiều 1 TVTC(Nga) TVTC(m) TVTC(Lại) TVTC TVTC
2 T.TC(Nga) T.TC TTC(Lại) TVTC(Huệ) T.TC(Ch)
3 Đ đức(Nga) TTC HĐTT(Lại) T.TC(m) SHL
                                               
 
 
 
 
  LỚP 1/3-Giáo viên chủ nhiệm : Hồng Thị Chiến
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
Sáng 1 Chào cờ Tiếng Việt TN&XH(Lại) Tiếng Việt Tiếng Việt
2 Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Tiếng Việt
3 Tiếng Việt Tcông(Ch) Tiếng Việt Thể dục  Toán
4 Toán HĐTT Tiếng Việt Toán Âm nhạc
           
Chiều 1 TVTC TVTC(Ch)  TTC TVTC(m) TVTC
2 Đạođức(m) TTC(Ch) TVTC T.TC(Ch) T.TC(Thảo)
3 TTC TVTC(Ch)  TVTC Mĩ thuật SHL
 
 
LỚP 1/4 Giáo viên chủ nhiệm: Cao Thị Tiến
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
Sáng 1 Chào cờ Tiếng Việt Tiếng Việt TN&XH(Lại) Tiếng Việt
2 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Tiếng Việt
3 Tiếng Việt Âm nhạc Thủ công(m) Tiếng Việt Toán
4 Toán Thể dục  Toán Tiếng Việt Mĩ thuật
           
Chiều 1 TTC (Lại) TVTC(Huệ) T.TC TVTC (Nga) TTC
2 TVTC(Lại) T.TC TVTC   Đ.đức (Nga) TVTC
3 TVTC(Lại) HĐTT TVTC TTC (Nga) SHL
           
 
 
 
     LỚP 1/5 – Giáo viên chủ nhiệm: Trương Thị Phượng
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
Sáng 1 Chào cờ Tiếng Việt Âm nhạc Toán Tiếng Việt
2 Toán Tiếng Việt Toán Đạo đức(Nga) Tiếng Việt
3 Tiếng Việt      Mĩ thuật Tiếng Việt Tiếng Việt Toán  
4 Tiếng Việt  HĐTT Tiếng Việt Tiếng Việt SHL
           
Chiều 1 TTC TVTC(Lại) TTC(Ch) TVTC TVTC
2 Thể dục TNXH(Lại) Thủ công(Ch) TTC TTC
3 TVTC   TVTC (Lại) TVTC(Ch) TVTC(Lại) TTC(Thảo)
             
 
                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
 
LỚP 2/1 - Giáo viên chủ nhiệm : Trần Thị Kháng
 
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
Sáng 1 Chào cờ Chính tả Tập đọc Toán  Âm nhạc(LA)
2 Toán Đạo đức(Nga) Thể dục Chính tả      Tập làm văn
3 Tập đọc Toán Toán TNXH(Lại) Toán
4 Tập đọc Kể chuyện Luyện từ-câu      Tập viết  SHL
              
Chiều 1 TVTC(Danh) TVTC TVTC(Thảo Mĩ thuật TCông(Ch)
2 TVTC(Danh) TTC TTC Thể dục       TVTC    
3  TTC(Danh) TVTC HĐTT TTC(Long) TTC
       
                        LỚP 2/2 - Giáo viên chủ nhiệm: Trương Thị Thu Thùy
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
Sáng 1 Chào cờ Chính tả Thể dục Luyện từ &câu Tập làm văn
2 Toán  ĐĐ (m) Tập đọc Toán Toán
3 Tập đọc Toán Toán Mĩ thuật Thể dục
4 Tập đọc Tập viết TN&XH(Lại) Chính tả TCông(Nga)
           
Chiều 1 Kể chuyện     TVTC(Danh) TVTC TVTC (Danh) TTC
2 TVTC TVTC(Danh) HĐTT TTC (Long) TVTC
3 TTC    TTC(Danh) TTC  Âm nhạc SHL
                                                                                                                                                               
 
 
 
 
                                                      
                                                    LỚP 2/3: GVCN: Cao Thu Hà
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
Sáng 1 Chào cờ ĐĐ (Nga) Tập đọc Luyện từ câu T.công(Nga)
2 Toán Chính tả  Toán Toán Tập làm văn
3 Tập đọc Toán Âm nhạc(LA) Chính tả Toán
4 Tập đọc Tập viết Kể chuyện HĐTT Thể dục 
           
Chiều 1 TTC TVTC(Nga) TVTC TTC(Ch) TN&XH(m)
2 TVTC Thể dục TTC Mĩ thuật TTC
3 TVTC(Lữ) TTC(Long) TVTC TVTC(Ch) SHL
                                                                                     
 
 
 
 
Lớp 2/4 - Giáo viên chủ nhiệm: Hứa Thị Kim Hoa
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
Sáng 1 Chào cờ TN&XH(m) Tập đọc Luyện từ &câu Tập làm văn
2 Toán Chính tả Toán Toán Toán
3 Tập đọc Thể dục Tập viết T.công(m) Đạo đức(Nga)
4 Tập đọc Toán Kể chuyện Chính tả SHL
           
Chiều 1 TVTC Mĩ thuật  Thể dục TTC TTC(m)
2  TVTC(Lữ) TVTC(Nga) TVTC TVTC Âm nhạc
3        TTC TTC(Nga)  HĐTT TVTC TVTC (Ch)
            Lớp 2/5 – Giáo viên chủ nhiệm : Lê Thị Anh
 
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
Sáng 1 Chào cờ Chính tả Tập đọc Luyện từ-câu TL văn
2 Tập đọc Toán Âm nhạc Toán Toán
3 Tập đọc Kể chuyện Toán TC (Nga) Chính tả  
4 Toán Mĩ thuật Tập viết HĐTT(Nga) SHL
           
Chiều 1 Thể dục TVTC TVTC(Nga) TNXH(Lại) Thể dục
2 TTC(Ch) TTC TTC(Danh) TTC(Lại) TTC(D)
3 TVTC(Ch)  TTC Đạo đức(Nga) TVTC TVTC(D)
 
 
 
                                  
  
Lớp 3/1- Giáo viên chủ nhiệm: Lê Thị Út
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
Sáng 1 Chào cờ Tiếng Anh Tập đọc  Mĩ thuật Tập làm văn
2 Toán TN&XH (D) TN&XH (D) Chính tả Toán
3  Tập đọc  Chính tả Toán Toán Tiếng Anh
4 Kể chuyện     Toán LTvà câu Tập viết SHL
           
Chiều 1 Thể dục(G) TVTC TVTC Tiếng Anh Tin
2 Âm nhạc HĐTT TTC   TVTC Thể dục(G)
3 Tin TTC Đạo đức Thủ công Tiếng Anh
         
                                               
 
 Lớp 3/2 – Giáo viên chủ nhiệm : Nguyễn Thị Định
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
Sáng 1 Chào cờ TN&XH(D) Tập đọc Chính tả Tiếng Anh
2  Toán Chính tả Toán   Toán Mĩ thuật
3 Tập đọc Toán TN&XH (D) Tiếng Anh Tập làm văn      
4 Kể chuyện Luyện từ&câu T.công(Ch) Tập viết  Toán
           
Chiều 1 TTC Tin TVTC Thể dục(Đ) TTC(Long)
2 TVTC Âm nhạc   Thể dục(Đ) ĐĐ (m) TVTC
3 Tiếng Anh Tiếng Anh HĐTT Tin SHL
 
                              Lớp 3/3 - Giáo viên chủ nhiệm: Đặng Thị Hòa  
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
Sáng 1 Chào cờ Chính tả TN&XH(D) Chính tả Tập làm văn
2  Toán Toán Tập đọc Thể dục Tiếng Anh
3 Tập đọc Thủ công Thể dục Toán Toán
4  Kể chuyện     TN&XH(D) Toán LT và câu Tập viết
           
Chiều 1 Tiếng Anh      Đạo đức Âm nhạc TTC TVTC
2 Tin TVTC  Tiếng Anh Tiếng Anh TTC
3 Mĩ thuật HĐTT Tin TVTC  SHL
               
                           
 
 
 
                                                                                           
  Lớp 3/4- Giáo viên chủ nhiệm: Hồ Thị Thu      
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
Sáng 1 Chào cờ Chính tả Tập đọc Luyện từ-câu Tập làm văn
2 Toán Tiếng Anh Toán Toán Toán
3 Tập đọc Toán TN&XH Tập viết Chính tả
4  Kể chuyện HĐTT Thể dục(Đ) T.công(m) Tiếng Anh
           
Chiều 1     Mĩ thuật ĐĐ(Đồng) TVTC  Tin TN&XH
2 Tiếng Anh TVTC TVTC Tin Thể dục(Đ)
3 Âm nhạc TTC TTC Tiếng Anh         SHL
     
               
 
 
 
   
Lớp 3/5 - Giáo viên chủ nhiệm: Hà Thị Ánh phương
                          
                                                                                              
  Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
Sáng 1 Chào cờ Chính tả Tập đọc Tiếng Anh Tập làm văn
2 Toán Mĩ thuật Toán Tiếng Anh Thủ công
3  Tập đọc Toán Luyện từ-câu Toán Toán
4 Kể chuyện     Tập viết Âm nhạc Chính tả SHL
           
Chiều 1 TVTC Tiếng Anh TTC(D) Thể dục TN&XH(D)
2 TVTC Tiếng Anh Đạođức(Nga) HĐTT TVTC  
3 TTC Thể dục TN&XH(D) TVTC TTC
                         
 
                                            Lớp 4/1 -  Giáo viên chủ nhiệm: Dương Thị Nhiều
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
Sáng 1 Chào cờ Tiếng Anh Tập đọc Luyện từ-câu Tập làm Văn
2 Tập đọc Luyện từ-Câu Toán Khoa học Toán
3 Toán Tin học Thể dục Toán Tiếng Anh
4 Kể chuyện Toán Tập làm văn Chính tả SHL
              
Chiều 1 Kĩ thuật Khoa học TTC TVTC   Thể dục
2 TVTC Tiếng Anh HĐTT Đạo đức Tin học    
3 Tiếng Anh Âm nhạc Địa lí Lịch sử   Mĩ thuật
                  
 
                
 
   
Lớp 4/2 -  Giáo viên chủ nhiệm: Ngô Thị Hồng Vũ
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu  
Sáng 1 Chào cờ Luyện từ&Câu Tập đọc Luyện từ-Câu Âm nhạc  
2 Tập đọc Tiếng Anh Toán Toán Tập làm Văn  
3 Kể chuyện Toán Tập làm văn Tiếng Anh Toán  
4 Toán Chính tả Thể dục Khoa học SHL  
             
Chiều 1 Tin học Lịch sử Địa lí (Lữ) TTC Kĩ thuật(m)  
2 Khoa học HĐTT(m) Mĩ thuật TVTC Tiếng Anh  
3 Thể dục Tin học Tiếng Anh TVTC Đạo đức (Nga)  
                 
 
                   
 
 
 
Lớp 4/3 -  Giáo viên chủ nhiệm: Ngô Thị Kim Dung
 
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
Sáng 1 Chào cờ Thể dục Tập đọc Luyện từ-Câu Tập làm Văn
2 Toán Luyện từ& Câu Toán Toán  Tiếng Anh
3 Tập đọc Toán Tin học Kĩ thuật Toán
4 Kể chuyện Chính tả Tập làm văn Tiếng Anh Địa lí
           
Chiều 1 Khoa học Tiếng Anh Lịch sử Khoa học TVTC
2 TVTC Tin học TTC Âm nhạc SHL
3 Đạo đức Mĩ thuật HĐTT Tiếng Anh  Thể dục
   Lớp 4/4 -  Giáo viên chủ nhiệm: Lê Thị Hạnh
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
Sáng 1 Chào cờ Tin học Khoa học KT (m) Tập làm Văn
2 Tập đọc Toán Tập đọc Luyện từ&Câu   Toán
3 Toán Tiếng Anh Toán Thể dục SHL
4 Kể chuyện Luyện từ-Câu Tập làm văn Toán  Tin học
           
Chiều 1 TTC   TVTC Thể dục Chính tả Tiếng Anh
2 Mĩ thuật Địa lí  Tiếng Anh HĐTT(Danh) Khoa học
3 TVTC Tiếng Anh Âm nhạc Lịch sử Đ.đức(m)
                                   
 
 
 
 
Lớp 4/5 -  Giáo viên chủ nhiệm: Lê Thị Đây
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
Sáng 1 Chào cờ  Mĩ thuật Tập làm văn Đ.đức(Nga) Tập làm Văn
2 Tập đọc Luyện từ-Câu Tập đọc Chính tả Toán
3 Toán Toán Âm nhạc Toán Địa lí
4 Kể chuyện Lịch sử  Toán Luyện từ&Câu Kĩ thuật
           
Chiều 1 Tiếng Anh TVTC TTC (Long) Tiếng Anh TVTC
2 Tiếng Anh Thể dục Khoa học Tiếng Anh TTC
3 Khoa học HĐTT TVTC Thể dục SHL
 
 
                           
 
 
 Lớp 5/1 -  Giáo viên chủ nhiệm: Ngô Thị Mỹ Hạnh 
 
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
Sáng 1 Chào cờ Luyện từ- Câu Tập đọc Luyện từ&Câu Tập làm văn
2 Tập đọc Toán Tin học Thể dục Tin học
3 Toán Tiếng Anh Toán Toán Toán
4 Kể chuyện Tập làm văn Khoa học  Tiếng Anh SHL
           
Chiều 1 Đ.đức(Lữ) Địa lí  Tiếng Anh TVTC Mĩ thuật
2 TTC  Chính tả Âm nhạc Lịch sử Tiếng Anh
3 TVTC(m) HĐTT Thể dục Kĩ thuật(D) Khoa học
 
       Lớp 5/2 -  Giáo viên chủ nhiệm: Trương Thị Thùy Hoa  
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
Sáng 1 Chào cờ Luyện từ- Câu Tập đọc Toán Tập làm Văn
2 Tập đọc Toán Toán Luyện từ&Câu Toán
3 Toán  Thể dục Tập làm văn Tiếng Anh Tin học
4 Kể chuyện HĐTT Tin học   Chính tả Khoa học
           
Chiều 1 Tiếng Anh Âm nhạc Mĩ thuật TVTC Địa lí  
2 Lịch sử Khoa học Thể dục Đạo đức TVTC
3 TTC Tiếng Anh Tiếng Anh Kĩ thuật SHL
               
 
  
 
 
Lớp 5/3 -  Giáo viên chủ nhiệm: Đỗ Thị Ý Nhi
 
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
Sáng 1 Chào cờ Luyện từ- Câu Tập đọc Tiếng Anh Tập làm Văn
2 Tập đọc Tiếng Anh Thể dục Luyện từ-Câu Toán
3 Toán Toán Toán Toán  Khoa học
4 Kể chuyện Chính tả Tập làm văn Thể dục SHL
           
Chiều 1 Kĩ thuật TVTC Tiếng Anh TVTC Âm nhạc
2 Tiếng Anh Lịch sử Tin học Đạo đức Mĩ thuật
3 TTC HĐTT Khoa học Địa lí Tin học
                                   
 
 
 
 
Lớp 5/4 -  Giáo viên chủ nhiệm: Võ Thị Tuyết
 
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
Sáng 1 Chào cờ Tiếng Anh Tập đọc Toán Tin  
2 Tập đọc Thể dục Toán Tiếng Anh Khoa học
3 Toán Toán Khoa học Luyện từ&Câu Toán
4 Kể chuyện Luyện từ-Câu Tập làm văn Chính tả Tập làm Văn
           
Chiều 1 Âm nhạc TVTC Tin học TVTC Lịch sử
2 Thể dục Địa lí Tiếng Anh  HĐTT TTC
3 Tiếng Anh Kĩ thuật Mĩ thuật     Đạo đức SHL
Giáo viên Mĩ thuật : Lê Thắng
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
Sáng 1   4.5   3.1  
2   3.5   1.2 3.2
3   1.5   2.2  
4   2.5     1.4
           
Chiều 1 3.4 2.4 5.2 2.1 5.1
2 4.4 1.1 4.2 2.3 5.3
3 3.3 4.3 5.4 1.3 4.1
 
 
 
 
Giáo viên Tin học: Phạm Minh Phong
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
Sáng 1   4.4     5.4
2     5.1   5.1
3   4.1 4.3   5.2
4     5.2   4.4
           
Chiều 1 4.2 3.2 5.4 3.4 3.1
2 3.3 4.3 5.3 3.4 4.1
3 3.1 4.2 3.3 3.2 5.3
                                                          
 
 
 
 
Giáo viên Thể dục: Hoàng Văn Giang
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
Sáng 1   4.3      
2   5.4 5.3 5.1  
3   5.2 4.1 4.4  
4     4.2 5.3  
           
Chiều 1 3.1   4.4 3.5 4.1
2 5.4 4.5 5.2   3.1
3 4.2 3.5 5.1 4.5 4.3
                                                                                                                          
 
Giáo viên Thể dục : Phạm Thanh Đồng
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
Sáng 1     2.2 1.2  
2     2.1 3.3  
3   2.4 3.3 1.3 2.2
4   1.4 3.4 1.1 2.3
           
Chiều 1 2.5 ĐĐ3.4 2.4 3.2 2.5
2 1.5 2.3 3.2 2.1 3.4
3          
                                                                                                                                                                                                                     
 
 
 
Giáo viên Âm nhạc: Đỗ Thị Lại
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
Sáng 1     TNXH 1.3 TNXH 1.4  
2     TNXH 1.1    
3     TNXH 1.2 TNXH2.1  
4     TNXH 2.2    
           
Chiều 1 TTC 1.4 TTC 1.5 TVTC 1.2 TNXH 2.5 TTC 1.1
2 TVTC 1.4 TNXH 1.5 TTC 1.2 TTC 2.5 TVTC 1.1
3 TVTC 1.4 TVTC 1.5 HĐTT 1.2 TVTC 1.5 TTC 1.1
                                                                                                                                                                                                                               
 
 
Giáo viên Âm nhạc: Ngô Văn Minh
 
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
Sáng 1   1.1 1.5   4.2
2     2.5   1.2
3   1.4 4.5    
4     3.5   1.3
           
Chiều 1 5.4 5.2 3.3   5.3
2 3.1 3.2 5.1 4.3 2.4
3 3.4 4.1 4.4 2.2  
                                                
 
               
             Giáo viên Anh văn: Trần Thị Ngọc Dung
 
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
Sáng 1   3.1   3.5 3.2
2   3.4   3.5 3.3
3   5.1   3.2 3.1
4       5.1 3.4
           
Chiều 1 3.3 3.5 5.1 3.1  
2 3.4 3.5 3.3 3.3 5.1
3 3.2 3.2   3.4 3.1
               
                                                                                                                          
                                            
 
 
                                             Giáo viên Anh văn: Trương Thị Lâm                                                                                                                                               
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
Sáng 1   4.1      
2   4.2     4.3
3   4.4   4.2 4.1
4       4.3  
           
Chiều 1 4.5 4.3   4.5 4.4
2 4.5 4.1 4.4 4.5 4.2
3 4.1 4.4 4.2 4.3  
                                                                                    
 
 
 
 Giáo viên TNXH: Hà Thị Danh
 
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
Sáng 1   TNXH 3.2 TNXH 3.3    
2   TNXH 3.1 TNXH 3.1    
3     TNXH 3.2    
4   TNXH 3.3      
           
Chiều 1 TVTC 2.1 TVTC 2.1 TTC 3.5 TVTC 2.2 TNXH 3.5
2 TVTC 2.1 TVTC 2.1 TTC 2.5 HĐTT 4.4 TTC 2.5
3 TTC 2.1 TTC 2.1 TNXH 3.5 KT 5.1 TVTC 2.5
                                                                                                                                                                                                         
                               
                                       Giáo viên Khoa học: Phạm Đình Long      
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
Sáng 1     4.4    
2       4.1 5.4
3     5.4   5.3
4     5.1 4.2 5.2
           
Chiều 1 4.3 4.1 TTC 4.5 4.3 TTC 3.2
2 4.2 5.2 4.5 TTC 2.2 4.4
3 4.5 TTC 2.3 5.3 TTC 2.1 5.1
 
 
 
 
                             Giáo viên Thủ công + TC: Ngô Thị Chuyên
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
Sáng 1          
2   TC 1.1      
3   TC 1.3 TC 1.4    
4   TC 1.2 TC 3.2    
           
Chiều 1   TVTC 1.3 TVTC 1.5 TTC 2.3 TC 2.1
2 TTC 2.5 TTC 1.3 TC 1.5 TTC 1.3 TTC 1.2
3 TVTC 2.5 TVTC 1.3 TTC 1.5 TVTC 2.3 TVTC 2.4
 
                            
 
                                                    Giáo viên Đạo đức + TC : Đặng Thị Thanh Nga  
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
Sáng 1   ĐĐ 2.3   ĐĐ 4.5 TC 2.3
2   ĐĐ 2.1   ĐĐ 1.5  
3       TC 2.5 ĐĐ 2.4
4       HĐTT 2.5 TC 2.2
           
Chiều 1 TVTC 1.2 TVTC 2.3 TVTC 2.5 TVTC 1.4 TTC 2.4
2 TTC 1.2 TVTC 2.4 ĐĐ 3.5 ĐĐ 1.4  
3 ĐĐ 1.2 TTC 2.4 ĐĐ 2.5 TTC 1.4 ĐĐ 4.2
 
 
                                                  
                                              Giáo viên Đạo đức + TNXH + TC: Ngô Thị  Mỹ Nhung      
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
Sáng 1   TNXH 2.4   KT 4.4  
2   ĐĐ 2.2      
3       TC 2.4  
4       TC 3.4  
           
Chiều 1   TVTC 1.2 ĐĐ 1.1 TVTC 1.3 KT 4.2
2 ĐĐ 1.3 HĐTT 4.2 HĐTT 1.1 ĐĐ 3.2 TNXH 2.3
3 TVTC 5.1   TTC 1.1 TTC 1.2 ĐĐ 4.4
 
                                                                              
       
                                                        
                                                               Giáo viên Anh văn : Trần Thị Lữ     
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
Sáng 1          
2          
3          
4          
           
Chiều 1 ĐĐ 5.1   ĐL 4.2    
2 TVTC 2.3        
3 TVTC 2.4        
 
 
 
                                                          
                                                               Giáo viên Anh văn : Nguyễn Thị Sa Lem   
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
Sáng 1   5.4   5.3  
2   5.3   5.4  
3       5.2  
4          
           
Chiều 1 5.2   5.3    
2 5.3   5.4    
3 5.4 5.2 5.2    
                     
 
                                        
                                                 Giáo viên Anh văn : Phạm Thị Lan Anh        
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
Sáng 1          
2          
3     AN 2.3    
4         AN 2.1
 
 
 
                                                            Hòa Liên, ngày 30 tháng 8 năm 2015
                                                                      HIỆU TRƯỞNG
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Thu Thảo

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Giới thiệu về trường Tiểu học Hòa Liên

Trường Tiểu học Hòa Liên thuộc xã Hoà Liên, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng. Địa bàn chiêu sinh của trường gồm 26 tổ dân cư của 7 thôn : Quan Nam 1, Quan Nam 2, Quan Nam 3, Quan Nam 4, Quan Nam 5, Quan Nam 6 và Thôn Trường Định. Cha mẹ học sinh hầu hết sống bằng nghề  nông, chăn nuôi gia súc...

Đăng nhập thành viên


                                                                                                                                                                                                                 Admin: phong.vuphong@gmail.com