Scroll To Top

Giới thiệu về chúng tôi

Giới thiệu về trường Tiểu học Hòa Liên

Trường Tiểu học Hòa Liên thuộc xã Hoà Liên, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng. Địa bàn chiêu sinh của trường gồm 26 tổ dân cư của 7 thôn : Quan Nam 1, Quan Nam 2, Quan Nam 3, Quan Nam 4, Quan Nam 5, Quan Nam 6 và Thôn Trường Định. Cha mẹ học sinh hầu hết sống bằng nghề  nông, chăn nuôi gia súc - gia cầm và lao động phổ thông. Điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn vất vả. Xây dựng trường theo chuẩn Quốc gia là công việc hết sức khó khăn, phức tạp. Đòi hỏi phải có sự kiên trì, nỗ lực và phấn đấu bền bỉ của cán bộ công chức nhà trường. Trên cơ sở phát huy truyền thống của quê hương Hoà Liên anh hùng, nhà trường đã nghiên cứu kỹ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ, Sở và Phòng Giáo dục và Đào tạo về các tiêu chí và biện pháp tổ chức thực hiện xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia nhằm để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh. Nhà trường đã tiến hành rà soát, tự kiểm tra, đánh giá, đối chiếu và lập kế hoạch thực hiện. Tranh thủ sự hỗ trợ, lãnh đạo của Đảng uỷ, chính quyền địa phương và của ngành trong công tác quản lí - xây dựng đội ngũ, tăng cường cơ sở vật chất và đẩy mạnh thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục… nhà trường được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức 1. Ngày 21 tháng 5 năm 2008 UBND Thành phố Đà Nẵng đã ra Quyết định số 3976/QĐ-UBND công nhận trường Tiểu học Hòa Liên, huyện Hòa Vang đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2.
          Trong 5 năm qua, trường Tiểu học Hòa Liên đã đề ra kế hoạch, các giải pháp duy trì, giữ vững và phát triển từ khi được công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 đến nay có nhiều thuận lợi và khó khăn nhất định nhưng nhà trường đã phát huy tinh thần trách nhiệm của toàn thể công chức viên chức để hoàn thành tốt nhiệm vụ góp phần nâng cao các tiêu chuẩn theo QĐ32/2005/QĐ BGDĐT và điều chỉnh theo Thông tư 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2012.
Nhà trường đã tham mưu kịp thời với các cấp lãnh đạo chính quyền địa phương về tầm quan trọng của việc xây trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 nhằm tăng cường các điều kiện tốt nhất để phục vụ cho công tác nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục học sinh. Qua đó, Đảng uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã đã có nghị quyết lãnh đạo các tổ chức chính trị, các hội, ban ngành đoàn thể tạo điều kiện và phối hợp với nhà trường thực hiện mục tiêu giữ vững và nâng cao các tiêu chí trường chuẩn quốc gia mức độ 2.
Nhà trường được lãnh đạo UBND các cấp, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hòa Vang quan tâm đầu tư  kịp thời nên các hạng mục phục vụ điều kiện làm việc, giảng dạy và hoạt động giáo dục trong các năm vừa qua cơ bản đáp ứng yêu cầu chuẩn mức độ 2. Bên cạnh việc đầu tư của nhà nước thì sự ủng hộ, hỗ trợ của các tổ chức Phi chính phủ, các doanh nghiệp, của phụ huynh từ chủ trương xã hội hóa giáo dục đã góp phần tạo chuyển biến cảnh quan môi trường theo hướng đồng bộ và hiện đại.
Tuy vậy, vẫn còn nhiều khó khăn như thiên tai, lũ lụt làm thiệt hại cảnh quan môi trường, địa bàn  có nhiều dự án giải tỏa nên số lượng học sinh không ổn định, một bộ phận thuộc diện giải toả đền bù từ các dự án nên điều kiện kinh tế  khó khăn ảnh hưởng không nhỏ đến công tác giáo dục nhà trường.
 Trong những năm qua việc thực hiện công tác tổ chức và quản lý được quan tâm hàng đầu, nhà trường đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm từng năm học của các cấp quản lý giáo dục bám sát tình hình thực tế tại địa phương, xây dựng kế hoạch hoạt động năm học, học kỳ, hàng tháng và từng tuần cụ thể. Đặc biệt năm học 2011-2012 nhà trường tiếp tục xây dựng kế hoạch và thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện,học sinh tích cực” mang lại hiệu quả tốt. Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và các tổ trưởng chuyên môn quản lý tốt công tác của giáo viên và nhân viên, thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ của từng người. Xây dựng quy chế  quản lý và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất để phục vụ tốt cho hoạt động dạy và học. Lưu trữ đầy đủ công văn đi và đến. Công tác quản lý tài chính đảm bảo đúng nguyên tắc, thu chi hợp lý, công khai đầy đủ trong hội đồng theo định kỳ, thực hiện đúng chế độ đúng quy định, công bằng dân chủ. Trong quá trình quản lý, lãnh đạo đề ra các kế hoạch thông qua Cán bộ công chức để tham gia góp ý xây dựng trước khi tổ chức triển khai thực hiện.
Các tổ chức, đoàn thể, hội đồng trường đều có sự gắn kết lẫn nhau trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ trong năm học.
Công tác phát triển Đảng và xây dựng Chi bộ  trong sạch - vững mạnh tiêu biểu được quan tâm đúng mức đã phát huy tốt vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên để lôi cuốn quần chúng cùng noi theo, đây chính là lực lượng nòng cốt trong nhà trường thực hiện theo đúng sự lãnh đạo của Đảng; công tác xây dựng tập thể sư phạm luôn đoàn kết nội bộ,  thống nhất trong quá trình làm việc và có quyết tâm cao về  chuyên môn, nghiệp vụ, năng nổ tích cực giảng dạy, tận tụy yêu thương và hết lòng chăm sóc học sinh  nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường. Chú trọng việc dạy văn hoá và giáo dục đạo đức cho các em để tạo niềm tin ở lãnh đạo các cấp, đặc biệt là đối với cha mẹ học sinh. Chi bộ luôn đạt được “Chi bộ trong sạch vững mạnh”.
Công đoàn tổ chức hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Công đoàn ngành và Liên đoàn lao động các cấp, luôn phối hợp với nhà trường để vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua, hàng năm được công nhận Công đoàn vững mạnh.
Chi đoàn cùng tham gia công tác giáo dục thiếu niên, nhi đồng, thực hiện tốt các chỉ tiêu của đoàn xã và nhà trường đề ra, liên tục được công nhận “Chi đoàn vững mạnh”.
Công tác Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và Sao Nhi đồng hoạt động có hiệu quả về các nhiệm vụ của người đội viên, hàng năm đều đạt Liên đội vững mạnh.
Công tác Hội đồng trường, Hội đồng thi đua khen thưởng – kỉ luật, các tổ chức chuyên môn nghiệp vụ hoạt động tích cực và có hiệu quả đúng theo điều lệ trường tiểu học.
Công tác xây dựng đội ngũ được chú trọng hàng đầu. Giáo viên của trường được đào tạo từ nhiều hệ khác nhau:  12+1, 12+2 và 12+3. Năm học 1999 - 2000, trường Tiểu học Hoà Liên được tách ra, giáo viên của trường đạt chuẩn đào tạo 90%, trên chuẩn đạt 85,1%. Không có giáo viên giỏi cơ sở, không có  giáo viên biết ứng dụng CNTT. Qua từng năm học, lãnh đạo nhà trường chỉ đạo các tổ chuyên môn quan tâm đến hiệu quả hoạt động bồi dưỡng chuyên môn với nhiều biện pháp để nâng cao năng lực chuyên môn - nghiệp vụ, thực hiện đổi mới PPDH. Phối hợp với Công đoàn, Đoàn Thanh niên tạo điều kiện, động viên về tinh thần, thời gian và kinh phí để GV tham gia học nâng chuẩn, các lớp bồi dưỡng năng lực ứng dụng CNTT. Đến nay, có 100% giáo viên đạt chuẩn đào tạo, trong đó trên chuẩn  là 29/30 giáo viên – tỉ lệ: 96,7%, số GV  đạt danh hiệu GV giỏi cấp trường là 90%, GV xếp loại khá 10%. GV được tập huấn PPDH intel khóa học khởi đầu do ngành giáo dục các cấp triển khai. Hầu hết GV đều tích cực soạn giảng bằng giáo án điên tử, thường xuyên khai thác các thông tin trên Webseil của ngành giáo dục để phục cho bài giảng thêm sinh động, có 75% GV thành thạo soạn, giảng giáo án điện tử.
Một vấn đề không kém phần quan trọng là việc xây dựng  CSVC - kĩ thuật trường học đạt các tiêu chuẩn do Bộ GD và ĐT quy định là điều kiện để giáo dục học sinh được tốt nhất. Năm học 1999 - 2000, năm học đầu tiên trường được thành lập, muôn vàn thử thách đặt ra cho nhà trường, lãnh đạo địa phương. Trường có 3 điểm trường, khu vực trường chính  chưa được xây dựng đủ phòng học, phòng làm việc, khu vực Trường Định cách sông trở đò. Môi trường cảnh quan và điều kiện CSVC không đáp ứng nhu cầu  thẩm mĩ, củng như vệ sinh cho HS; CSVC - kĩ thuật trường học, cảnh quan môi trường sư phạm  vẫn chưa đáp ứng các yêu cầu GD toàn diện cho HS. Theo đề án đã lập, cứ mỗi năm học trường lại đầu tư thêm một vài hạng mục, quan tâm, xây dựng cảnh quan sư phạm và môi trường GD, trường xanh - sạch - đẹp thêm mỗi ngày. Thư viện đạt chuẩn rồi đạt chuẩn tiên tiến theo QĐ 01 của Bộ GD&ĐT đảm bảo phục vụ tốt cho CCVC và học sinh toàn trường. Trường có đủ các phòng kiên cố và các trang bị bên trong để dạy 2 buổi /ngày đạt 100%, các phòng chức năng như y tế, phòng truyền thống nhà trường, phòng Đội, phòng Tin học, Âm nhạc, Mĩ thuật, nhà đa năng hoạt động có hiệu quả.
Nhà trường đã thực hiện bằng nhiều hình thức để cuốn hút các lực lượng XH cùng tham gia vào công tác GD, tranh thủ nhiều nguồn lực, sự hỗ trợ về CSVC, cải tạo cảnh quan môi trường, khen thưởng HS, chăm sóc HS khuyết tật, Đặc biệt thực hiện Chỉ thị 24 của Thành uỷ Đà Nẵng và Nghị quyết 06 của Huyện uỷ Hoà Vang và NQ 04 của Đảng ủy, chi bộ phân công đảng viên giúp đỡ học sinh khuyết tật, nhà trường luôn vận động các nhà từ thiện, các mạnh thường quân giúp đỡ cho những HS gia đình diện chính sách và HS có hoàn cảnh khó khăn trong học tập. Nhà trường phối hợp với các đoàn thể luôn tạo điều kiện cho CBCC và học sinh được tham quan, dã ngoại…. một cách chu đáo. Vì vậy, mọi hoạt động GD của nhà trường ngày càng đi vào nề nếp và phát huy mạnh mẽ.
- Phối hợp tốt với Hội cha mẹ học sinh tạo điều kiện về vật chất để cho con em nghèo có điều kiện đến trường, đảm bảo mối  liên hệ thường xuyên giữa gia đình và nhà trường, thông qua phiếu liên lạc, điện thoại, các cuộc họp và các lần đến thăm tìm hiểu hoàn cảnh gia đình học sinh.
Từ sự phối hợp của nhiều lực lượng GD, HS luôn sống trong môi trường thân thiện, có kĩ năng ứng xử và giao tiếp tốt, biết quan tâm chia sẻ và tham gia các hoạt động XH thực sự tích cực.
Sự vững mạnh của đội ngũ, sự thay đổi của môi trường - cảnh quan và CSVC đã tác động  mạnh mẽ đến chất lượng và hiệu quả GD, các em HS ngày càng yêu trường mến lớp hơn. Hàng năm không có HS bỏ học, chất lượng về học lực có nhiều chuyển biến. Năm học 2007 -2008 (tại thời điểm trường được công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia), học lực giỏi đạt 30,8%, khá 40,0%, yếu 0,8 %; có 4 giải HS giỏi cấp TP, hiệu quả GD 96,5%. Đến cuối  năm học 2010-2011 là năm cuối cùng thành phố tổ chức thi học sinh giỏi lớp năm trường đạt 19 giải, 6 giải giải toán quan mạng Internet cấp thành phố và 2 giải cấp quốc gia, 3 giải Anh văn và 3 giải Tin học trẻ và phần mềm sáng tạo, chất lượng giải nhất nhì cũng cao hơn; trường đã được UBND huyện khen thưởng về phong trào học sinh giỏi của nhà trường, ghi nhận sự nỗ lực rất lớn của CCVC nhà trường. Năm học 2011-2012 chất lượng hs giỏi, khá tăng hơn so với năm học trước 7% và chất lượng hs yếu giảm xuống chỉ còn 0,4%. Các em HS còn được phát triển toàn diện thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp như thực hiện “ngày Hội tháng ba”,” Ngày hội đọc”, “đêm hội trăng rằm”, “ Câu lạc bộ thiếu nhi”, thi kể chuyện ĐĐ về Bác Hồ, thi vẽ tranh, thi văn nghệ, đố vui để học, trao đổi điều em muốn nói…
Đạt chuẩn QG quả là gian nan - vất vả, nhưng giữ được thành quả này lại càng khó hơn. Xác định mục tiêu phải tiếp tục duy trì, giữ vững và phấn đấu nâng cao hơn để đạt các chuẩn của trường trong những năm học đến, nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học một cách toàn diện, chú trọng bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, phấn đấu ngày càng nhiều giáo viên giỏi, CSTĐ, xây dựng tập thể đoàn kết, giảng dạy các em tốt hơn để đáp ứng sự mong mõi của phụ huynh góp phần nâng chất lượng giáo dục xã nhà xây dựng mục tiêu nông thôn mới. Nhà trường tiếp tục tham mưu với Đảng, chính quyền địa phương, Hội đồng giáo dục quan tâm hơn nữa trong mục tiêu giáo dục, kịp thời động viên khuyến khích, giúp đỡ học sinh giỏi , học sinh khó khó khăn để hoàn thành mục tiêu nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân lục, rèn luyện nhân tài cho đất nước.
Nhà trường tiếp tục đề nghị UBND các cấp hỗ trợ thêm về kinh phí để mua sắm các trang thiết bị dạy học cũng như các điều kiện phục vụ cho các hoạt động GD. Thường xuyên đẩy mạnh hơn nữa công tác xã hội hóa GD  tranh thủ sự hỗ trợ về mọi mặt của các lực lượng xã hội.
Trong các năm học trường được khen tặng bằng khen của Thủ Tướng chí phủ, bằng khen của Bộ GD&ĐT tạo và Bằng khen của UBND TP nhà nhiều bằng khen giấy khen về các hoạt động phong trào, đến nay nhà trường đã đạt được 5 tiêu chuẩn theo Thông tư 59/2012/TT-BGDĐT về trường đạt chuẩn Quốc gia mức 2, đề nghị các cấp kiểm tra công nhận.
Tập thể thầy cô giáo và  học sinh Trường Tiểu học Hoà Liên trân trọng cảm ơn lãnh đạo các cấp, các ban ngành đã quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ nhà trường thực hiện tốt kế hoạch đề ra đạt được mục tiêu GD toàn diện của bậc học.
Xin trân trọng kính chào.

 

Trường Tiểu học Hòa Liên thuộc xã Hoà Liên, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng. Địa bàn chiêu sinh của trường gồm 26 tổ dân cư của 7 thôn : Quan Nam 1, Quan Nam 2, Quan Nam 3, Quan Nam 4, Quan Nam 5, Quan Nam 6 và Thôn Trường Định. Cha mẹ học sinh hầu hết sống bằng nghề  nông...
Xem thêm...

THÀNH VIÊN
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập73
  • Hôm nay3,998
  • Tháng hiện tại7,405
  • Tổng lượt truy cập7,404,122

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây