14:57 ICT Thứ năm, 28/05/2020

Tin tức

Kế hoạch hoạt động

Văn hay - Chữ tốt

Góc giáo viên

Góc học sinh

Góc phụ huynh

Trang nhất » Tin Tức » Tin hoạt động giáo dục

Hồ sơ kiểm định chất lượng: Mã hóa minh chứng

Thứ sáu - 16/05/2014 07:34
Hồ sơ kiểm định chất lượng: Mã hóa minh chứng

Hồ sơ kiểm định chất lượng: Mã hóa minh chứng

- Danh sách giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện trở lên hằng năm; Giấy chứng nhận, bằng khen của các cấp đối với giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện , cấp thành phố và cấp Quốc gia, quyết định của huyện công nhận CSTĐ hằng năm.
PHÒNG GD & ĐT  HOÀ VANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀ LIÊN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc
                                                            Hoà Liên, ngày   20   tháng   4  năm 2014
DANH MỤC MÃ MINH CHỨNG
TT Mã minh chứng Tên minh chứng Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm phỏng vấn, quan sát Nơi ban hành hoặc người thực hiện Ghi chú
1 [H1-1-01-01] - Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng, 35/QĐ-TCCB 12/8/1999 UBND huyện Hòa Vang.  
2 [H1-1-01-02] - Phó Hiệu trưởng; 1481/QĐ-UBND 25/8/2010 UBND huyện Hòa Vang.  
3 [H1-1-01-03] - Các Quyết định thành lập Hội đồng trường, kế hoạch hoạt động, nghị quyết 382/QĐ-UBND 06/3/2008
614/QĐ-UBND19/4/2010
01/KH-HĐT-THHL 06/9/2010
UBND huyện;
Hiệu trưởng
Trường THHL
 
4 [H1-1-01-04] Các quyết định thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng; 65/QĐ-THHL 07/9/2013 TH Hoà Liên  
5 [H1-1-01-05] Quyết định thành lập Hội đồng tư  vấn Hội đồng kỷ luật, hồ sơ kỷ luật. 59/QĐ-THHL 06/9/2013 TH Hoà Liên  
6 [H1-1-01-06] - Quyết định thành lập tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam của trường (hoặc nghị quyết, biên bản đại hội chi bộ, quyết định chuẩn y, công nhận chi uỷ, bí thư, phó bí thư, danh sách đảng viên; giấy chứng nhận TSVM. 26-QĐ/ĐU 13/9/2005 Đảng ủy xã Hòa Liên  
7 [H1-1-01-07] - Quyết định về việc thành lập Công đoàn nhà trường, nghị quyết, biên bản đại hội công đoàn, quyết định chuẩn y, công nhận ban chấp hành, chủ tịch, phó chủ tịch, các giấy khen... 25/QĐ-CĐGD 11/9/2012 Công đoàn giáo dục huyện Hòa Vang  
8 [H1-1-01-08] - Các nghị quyết, biên bản đại hội chi đoàn giáo viên, nhân viên của nhà trường; quyết định Ban chấp hành chi đoàn, danh sách đoàn viên qua 5 năm, các giấy khen. 06 QĐ/ĐX 05/10/2013
01-KH/CĐTHHL 30/9/2013
Đoàn xã Hòa Liên
CĐ trường TH Hoà Liên
 
9 [H1-1-01-09] - Quyết định thành lập, nghị quyết, biên bản đại hội Đội Thiếu niên Tiền phong, sao Nhi đồng Hồ Chí Minh; danh sách ban chỉ huy Liên đội 5 năm; quyết định tổng phụ trách, báo cáo công tác đội.(hằng năm). giấy công nhận vứng mạnh, giấy khen... 18/QĐ-HĐĐ 8/10/2011 TPT Đội  
10 [H1-1-01-10] - Quyết định thành lập chi Hội chử thập đỏ, Ban đại diện CMHS và các kế hoạch hoạt động, biên bản, danh sách địa chỉ nhân đạo, danh sách đại diện cha mẹ HS lớp, biên bản họp CMHS. 65QĐ-THHL 07/9/2013 Trường TH Hòa Liên  
11 [H1-1-01-11] - Những hình ảnh đại hội      
12 [H1-1-01-12] Quyết định về việc thành lập các tổ chuyên môn và tổ văn phòng 5 năm. 58/QĐ-THHL 30/8/2013
59/QĐ-THHL 30/8/2013
60/QĐ-THHL 30/8/2013
61/QĐ-THHL 30/8/2013
62/QĐ-THHL 30/8/2013
Hiệu trưởng trường TH Hoà Liên lưu ổ đĩa D/ kiểm định chất lượng/ minh chứng kiểm định chất lượng/ máy Văn thư.
13 [H1-1-01-13] - Quyết định bổ nhiệm tổ trưởng tổ phó chuyên môn và tổ trưởng tổ văn phòng; 47/QĐ-THHL 30/8/2013
48/QĐ-THHL 30/8/2013
49/QĐ-THHL 30/8/2013
50/QĐ-THHL 30/8/2013
51/QĐ-THHL 30/8/2013
Hiệu trưởng trường TH Hoà Liên lưu ổ đĩa D/ kiểm định chất lượng/ minh chứng kiểm định chất lượng/ máy Văn thư.
14 [H1-1-02-01] - Bản tổng hợp thông tin về các lớp theo từng năm học (họ và tên giáo viên chủ nhiệm, họ và tên lớp trưởng, lớp phó, tổ trưởng, tổ phó);   GVCN các lớp lưu ổ đĩa D/ kiểm định chất lượng/ minh chứng kiểm định chất lượng/ máy Văn thư.
15 [H1-1-02-02] - Biên bản họp bầu lớp trưởng, lớp phó, tổ trưởng của các lớp hoặc văn bản của giáo viên chủ nhiệm lớp chỉ định lớp trưởng, lớp phó luân phiên hằng năm;   GVCN các lớp Lưu GVCN
16 [H1-1-02-03] - Sổ chủ nhiệm;   GVCN Lưu GVCN
17 [H1-1-02-04] - Sổ gọi tên và ghi điểm   Giáo viên Lưu GVCN
18 [H1-1-02-05] - Danh sách học sinh các lớp trong nhà trường theo từng năm học, đảm bảo dưới 35 em/lớp;   GVCN lưu ổ đĩa D/ kiểm định chất lượng/ minh chứng kiểm định chất lượng/ máy Văn thư.
19 [H1-1-02-06] - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc quyết định giao đất để xây dựng trường, điểm trường của cấp có thẩm quyền; 4857/QĐ-UB 11/7/2013
4853/QĐ-UB 11/7/2003
4851/QĐ-UB 11/7/2013
Chủ tịch UBND Thành phố  
20 [H1-1-02-07] - Kế hoạch phát triển UBND huyện phê duyệt; 21/QĐ-UBND 07/01/2013
1036/QĐ-UBND 26/4/2012
602/QĐ-UBND 29/3/2011
UBND huyện Hoà Vang  
21 [H1-1-02-08] Kế hoạch phát triển giáo dục của nhà trường 50/BC-THHL 05/9/2013 Hiệu trưởng trường TH Hoà Liên  
22 [H1-1-02-09] - Văn bản của hiệu trưởng phân công nhiệm vụ cho phó hiệu trưởng hoặc giáo viên phụ trách điểm trường; 61/QĐ-THHL 11/8/2013
52/QĐ-THHL 23/8/2013
47/QĐ-THHL 20/8/2011
41/QĐ-TTHL 25/8/2010
Hiệu trưởng trường TH Hoà Liên  
23 [H2-1-03-01] - Quyết định thành lập các tổ chuyên môn và tổ văn phòng.  Danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên của các tổ chuyên môn và tổ văn phòng; 58/QĐ-THHL 30/8/2013
59/QĐ-THHL 30/8/2013
60/QĐ-THHL 30/8/2013
61/QĐ-THHL 30/8/2013
62/QĐ-THHL 30/8/2013
Hiệu trưởng trường TH Hoà Liên lưu ổ đĩa D/ kiểm định chất lượng/ minh chứng kiểm định chất lượng/ máy Văn thư.
24 [H2-1-03-02] -Kế hoạch hoạt động theo tuần, tháng, năm học của tổ chuyên môn và tổ văn phòng;   Phó Hiệu trưởng;
TTCM, TTVP
Lưu hồ sơ tổ chuyên môn, tổ văn phòng
25 [H2-1-03-03] - Sổ thực hiện bồi d­ưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu quả giảng dạy, giáo dục   TTCM Lưu hồ sơ tổ trưởng chuyên môn
26 [H2-1-03-04] Quản lý sử dụng sách, thiết bị của các thành viên trong tổ theo kế hoạch của nhà trường;   Nhân viên thư viện Lưu hồ sơ nhân viên thư viện
27 [H2-1-03-05] - Sổ ghi nội dung sinh hoạt của tổ;   TTCM Lưu hồ sơ tổ trưởng chuyên môn
28 [H2-1-03-06] - Báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại viên chức theo chuẩn nghề nghiệp; đánh giá công chức hằng năm.   Phó Hiệu trưởng;
Hiệu trưởng
 
29 [H2-1-03-07] - Biên bản kiểm tra của nhà trường;   Phó hiệu trưởng Sổ biên bản lưu hồ sơ kiểm tra nội bộ của Phó hiệu trưởng
30 [H2-1-03-08] - Các báo cáo chuyên môn có nội dung đánh giá hoạt động của các tổ;   Phó hiệu trưởng Lưu hồ sơ chuyên môn phó Hiệu trưởng
31 [H2-1-04-01] - Các báo cáo, nghị quyết của nhà trường và các tổ chức trong nhà trường có nội dung đánh giá việc chấp hành chủ trương chính sách của Đảng pháp luật Nhà nước, sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền địa phương. 71/BC-THHL 25/9/2013 Hiệu trưởng lưu ổ đĩa D/ kiểm định chất lượng/ minh chứng kiểm định chất lượng/ máy Văn thư.
32 [H2-1-04-02] - Báo cáo, nghị quyết của Chi bộ 26-BC/CBTHHL 25/5/2013 Bí thư chi bộ lưu ổ đĩa D/ kiểm định chất lượng/ minh chứng kiểm định chất lượng/ máy Văn thư
33 [H2-1-04-03] - Báo cáo của cơ quan quản lý giáo dục hằng năm có nội dung đánh giá việc chấp hành của nhà trường; Số:  12   /BC-PGDĐ ngày 17  tháng 01 năm 2013 Phòng GD Hoà  Vang lưu ổ đĩa D/ kiểm định chất lượng/ minh chứng kiểm định chất lượng/ máy Văn thư
34 [H2-1-04-04] - Sổ theo dõi công văn đi, đến   Văn thư Lưu hồ sơ văn thư
35 [H2-1-04-05] - Các báo cáo của nhà trường có nội dung tham mưu về phát triển giáo dục hằng năm, Số:  62KH-THHL                                             ngày 06  tháng 9 năm 2012
 
Hiệu trưởng Lưu hồ sơ trường chuân chuẩn 4 hộp 1.
36 [H2-1-04-06] Báo cáo hằng tháng, quý, năm; 26/BC-THHL 25/3/2014
16/BC-THHL 23/2/2014
  lưu ổ đĩa D/ kiểm định chất lượng/ minh chứng kiểm định chất lượng/ máy Văn thư
37 [H2-1-04-07] - Các báo cáo của nhà trường hằng năm có nội dung đánh giá kết quả thực hiện Quy chế dân chủ, 40/BC-THHL 25/6/2013 Hiệu trưởng lưu ổ đĩa D/ kiểm định chất lượng/ minh chứng kiểm định chất lượng/ máy Văn thư
38 [H2-1-04-08] - Báo cáo của ban thanh tra nhân dân hằng năm; Số 03/BC-THHL 12/9/2013 Trưởng ban thanh tra Lưu hồ sơ thanh tra nhân dân cô Danh
39 [H2-1-04-09] - Báo cáo của công đoàn nhà trường có nội dung đánh giá việc thực hiện Quy chế; Số 14/BC-THHL ngày 20/5/2013 Công đoàn trường Lưu hồ sơ công đoàn
40 [H2-1-04-10] Quyết định thành lập Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ, biên bản họp triển khai. Số: 64    /QĐ-THHL , ngày25   tháng 8   năm 2013 Hiệu trưởng lưu ổ đĩa D/ kiểm định chất lượng/ minh chứng kiểm định chất lượng/ máy Văn thư. Lưu hồ so quy chế dân chủ
41 [H2-1-04-11] Các nội dung công khai theo nghị định 71, thông tư 09 hằng năm. Số:     60   /BC-THHL ngày   20   tháng 5 năm 2013
   Số:      62   /BC-THHL                                  ngày 20   tháng 5 năm 2013
 
Hiệu trưởng lưu ổ đĩa D/ kiểm định chất lượng/ minh chứng kiểm định chất lượng/ máy Văn thư. Lưu hồ sơ quy chế dân chủ
42 [H2-1-05-01] - Sổ phổ cập Tiểu học, sổ đăng bộ,   Nhân viên phổ cập Lưu hồ sơ phổ cập thầy Ánh
43 [H2-1-05-02] Hồ sơ giáo dục đối với học sinh khuyết tật qua các năm. Số 101/KH-THHL ngày 11/10/2012 PHT Lưu hồ sơ phó Hiệu trưởng
44 [H2-1-05-03] - Hồ sơ học bạ của học sinh.   Giáo vụ Lưu tủ hồ sơ Phó Hiệu trưởng
45 [H2-1-05-04] - Biên bản họp liên tịch, họp Hội đồng trường, biên bản họp HĐSP...   Thư ký Hội đồng Lưu hồ sơ nhà trường tại phòng Hiệu trưởng
46 [H2-1-05-05] - Hồ sơ lưu trữ,   Văn thư Lưu hồ sơ văn thư
47 [H2-1-05-06] - Sổ quản lý tài sản.   Kế toán Lưu hồ sơ kế toán
48 [H2-1-05-07] - Theo dõi  khen thưởng kỷ luật,   Văn thư lưu ổ đĩa D/ kiểm định chất lượng/ minh chứng kiểm định chất lượng/ máy Văn thư
49 [H2-1-05-08] - Kế hoạch thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua Số:    15/KH-THHL                          ngày  25    tháng 03 năm 2014
 
Hiệu trưởng
CTCĐ
Lưu hồ sơ các cuộc vận động
50 [H2-1-05-09] - Bảng đăng ký các cuộc vận động của CCVC     Lưu hồ sơ đăng ký các cuộc vận động
51 [H2-1-05-10] - Các báo cáo của nhà trường có nội dung đánh giá việc thực hiện các cuộc vận động, tổ chức và duy trì phong trào thi đua; Số:  56  /BC-THHL ngày   10   tháng  11  năm 2013 Hiệu trưởng Lưu máy văn thư
52 [H2-1-05-11] - Các hình thức khen thưởng của cấp có thẩm quyền về thành tích thực hiện các cuộc vận động, tổ chức và duy trì phong trào thi đua nhà trường;  
Số 695KT/QĐ ngày 05/11/2010
Giấy khen  
53 [H2-1-05-12] - Quy chế của hội đồng thi đua, khen thưởng; biên bản, kế hoạch; các văn bản phát động thi đua.  
Số 51/QC-THHL ngày 12/9/2012
Hiệu trưởng
CTCĐ
Lưu hồ sơ thi đua
54 [H2-1-05-13] - Đăng ký thi đua cá nhân     Lưu hồ sơ thi đua
55 [H2-1-05-14] - Kết quả xếp loại thi đua theo từng đợt, năm học   CTCĐ Lưu hồ sơ thi đua
56 [H2-1-06-01] - Kế hoạch năm học     Số:    59   /KH-THHL                                    ngày 10  tháng 9   năm  2013
 
Hiệu trưởng  
57 [H2-1-06-02] - Biên chế học sinh các lớp   GVCN lưu ổ đĩa D/ kiểm định chất lượng/ minh chứng kiểm định chất lượng/ máy Văn thư
58 [H2-1-06-03] - Thời khóa biểu phân công các môn dạy cụ thể ở từng lớp.   Phó Hiệu trưởng Lưu hồ sơ Phó Hiệu trưởng
59 [H2-1-06-04] - Kế hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp hằng năm và các hoạt động khác. 99/KH-THHL ngày 26/9/2012 Phó hiệu trưởng Lưu hồ sơ Phó Hiệu trưởng
60 [H2-1-06-05] - Kế hoạch hoạt động công tác Đội năm học và từng tháng.   TPT Đội Lưu hồ sơ TPT Đội
61 [H2-1-06-06] - Hồ sơ  bổ nhiệm cán bộ Hiệu trưởng;   Hiệu trưởng  
62 [H2-1-06-07] - Hồ sơ  bổ nhiệm cán bộ Phó Hiệu trưởng;   Phó Hiệu trưởng  
63 [H2-1-06-08] - Phần mềm quản lý nhân sự;   Văn thư Lưu máy Văn thu
64 [H2-1-06-09] - Quy chế chi tiêu nội bộ Số 02/QC-THHL ngày 15/01/2013 Hiệu trưởng Lưu hồ sơ kế toán
65 [H2-1-06-10] - Có dự toán kinh phí cho từng tháng, quý, năm và từng hoạt động.   Kế toán Lưu hồ sơ kế toán
66 [H2-1-06-11] - Sổ quản lý tài sản, tài chính   Kế toán Lưu hồ sơ kế toán
67 [H1-1-02-12] - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 4857/QĐ-UB 11/7/2013
4853/QĐ-UB 11/7/2003
4851/QĐ-UB 11/7/2013
Chủ tịch UBND Thành phố  
68 [H2-1-06-13] - Có kế hoạt hoạt động cho các phòng học bộ môn và nhật ký phòng học bộ môn. Số 115/Kh-THHL ngày 01/9/2012
Số 88/KH-THHl ngày 15/9/2012
Giáo viên Tin học,
Âm nhạc,
Thể dục
Thư viện
 
69 [H2-1-07-01] - kế hoạch đảm bảo an toàn hoc sinh, phương án đảm bảo an toàn cho học sinh bán trú
 
66/KH-THHL 10/9/2012
67/PA-TTHL 10/9/2013
Phó Hiệu trưởng
Y tế
 
 
70 [H2-1-07-02] - Kế hoạch thực hiện tăng cường công tác phóng cháy và chữa cháy. 70/KH-THHL 10/9/2013 Hiệu trưởng  
71 [H2-1-07-03] - Phương án xử lý khi bị ngộ độc 71/PA-THHL 15/9/2013 Hiệu trưởng  
72 [H2-1-07-04] - Kế hoạch y tế về phương án đảm phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống dịch bệnh Số 71/KH-THHHL ngày 16/9/2013 Hiệu trưởng
Ytế
 
Lưu hồ sơ y tế
73 [H2-1-07-05] Bảng kiểm trường học anh toàn   Y tế Lưu hồ sơ y tế
74 [H2-1-07-06] - Kế hoạch an toàn trường học cho năm học và từng tháng. 73/KH-THHL 03/9/2013 Phó Hiệu trưởng Lưu hồ sơ Phó Hiệu trưởng
75 [H2-1-07-07] - Có bảng phân công giáo viên giúp đỡ trẻ em gái trong nhà trường. 70/KH-THHL 15/10/2013 Hiệu trưởng  
76 [H2-1-07-08] - Kế hoạch xây dựng trường học thân thiện năm học và báo cáo kết đánh giá về lớp học thân thiện cho từng năm học. 65/KH-THHL 15/9/2013 Hiệu trưởng Lưu hồ sơ trường học thân thiện lưu ổ đĩa.  Lưu ổ đĩa D/ kiểm định chất lượng/ minh chứng kiểm định chất lượng/ máy Văn thư
77 [H3-2-01-01] - Hồ sơ cán bộ công chức của hiệu trưởng và  phó hiệu trưởng;   Văn thư Lưu hồ sơ công chức ( cô Lộc)
78 [H3-2-01-02] - Kết quả đánh giá, xếp loại Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng hằng năm;   Văn thư  
79 [H3-2-01-03] - Giấy khen công nhận CSTĐ của  Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng; 1258/QĐ-UBND ngày 13/6/2013
1561/QĐ-UBND ngày 15/7/2011
Văn thư  
80 [H3-2-01-04] - Bằng tốt nghiệp trung cấp chính trị, Hiệu trưởng có bằng Cử nhân quản lý Giáo dục, PHT có Chứng chỉ quản lý giáo dục Số 245/GCC ngày 15/6/1999
Số 067800-Ql/HVCT-HCQG ngày 15/01/2013
Hiệu trưởng
Phó Hiệu trưởng
 
81 [H3-2-01-05] - Văn bản triệu tập Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng tham dự các lớp bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn; - Kết quả học tập tại các lớp bồi dưỡng, tập huấn; 289/TB-PGDĐT 09/7/2013 PGD Hoà Vang  
82 [H3-2-02-01] - Danh sách giáo viên của trường hằng năm; biên chế lớp học hằng năm   Văn thư Lưu hồ sơ phổ cập ( a. Ánh)
83 [H3-2-02-02] - Bảng phân công chuyên môn; quyết định phân công giảng dạy các bộ môn ( Anh văn, Tin học, Mĩ thuật, Âm nhạc, thể dục)  
Số 58/PC-THHL ngày 03 tháng 9 năm 2013
Phó Hiệu trưởng  
84 [H3-2-02-03] - Văn bằng, chứng chỉ của giáo viên dạy các môn: thể dục, âm nhạc, mỹ thuật, ngoại ngữ;   GV thể dục, âm nhạc, mỹ thuật, ngoại ngữ;  
85 [H3-2-02-04] - Quyết định phân công giáo viên làm tổng phụ trách Đội; 692/QĐ-UBND ngày 23/3/2012 TPT Đội  
86 [H3-2-02-05] - Công văn bồi dưỡng Giáo viên tiếng Anh Số 3934/SGD&ĐT -TrH ngày 13/11/2013 Phó hiệu trưởng  
87 [H3-2-02-06] - Hồ sơ quản lý nhân sự của nhà trường;   Văn thư Lưu hồ sơ CBCC
88 [H3-2-03-01 - Bảng tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại giáo viên hằng năm;   Phó hiệu trưởng
Văn thư
 
89 [H3-2-03-02] - Bản đánh giá, xếp loại từng giáo viên hằng năm theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học;   Phó Hiệu trưởng  
90 [H3-2-03-03] - Danh sách giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện trở lên hằng năm; Giấy chứng nhận, bằng khen của các cấp đối với giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện , cấp thành phố và cấp Quốc gia, quyết định của huyện công nhận CSTĐ hằng năm.   Phó hiệu trưởng
Văn thư, Giáo viên
 
91 [H3-2-03-04] - Có kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên theo chu kỳ. 17/KH-THHL 22/10/2013 Phó Hiệu trưởng  
92 [H3-2-03-05] - Quy chế chuyên môn, kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, 79/QC-THHL 12/9/2013  Hiệu trưởng  
93 [H3-2-03-06] Biên bản nâng lương thường xuyên, nâng lương trước hạn cho giáo viên.   Kế toán  
94 [H3-2-03-07] - Bảng lương có phụ cấp, quĩ phúc lợi, quỹ thu nhập tăng thêm   Kế toán Luu hồ sơ kế toán (Cô Trang)
95 [H4-2-04-01] - Quyết định điều động viên chức làm công tác thư viện, thiết bị, kế toán, thủ quỹ, y tế trường học và các nhân viên khác của cấp có thẩm quyền; 2001/QĐ-UBND 31/8/2011
680/QĐ-UBND 23/3/2012
...
UBND huyện Hoà Vang  
96 [H4-2-04-02] - Bằng cấp của các nhân viên 7618 ngày 22/12/1994 Văn thư Lưu hồ sơ nhân sự
97 [H4-2-04-03] - Chứng chỉ tập huấn của kế toán... Số136/QĐ-132/ ĐTĐD KT ngày  23/7/2009 Kế toán  
98 [H4-2-04-04] - Giấy khen lao động tiên tiến của nhân viên. Số 1258/QĐ-UBND ngày 13/6/2013 Văn thư  
99 [H4-2-04-05] - Phiếu đánh giá công chứng hằng năm của nhân viên   Văn thư  
100 [H4-2-05-01] - Sổ đăng bộ   Phổ cập Luu hồ sơ phổ cập ( a Ánh)
101 [H4-2-05-02] - Danh sách học sinh các lớp có thông tin về năm sinh   Văn thư  
102 [H4-2-05-03] - Sổ gọi tên và ghi điểm;   GVCN  
103 [H4-2-05-04] - Hình ảnh học tập, hoạt động   Lưu hồ sơ TPT Đội File hình ảnh hoạt động lưu ổ đĩa D/ máy TPT Đội
104 [H4-2-05-05] - Hồ sơ học sinh khuyết tật Số 73/KH-THHL ngày 04/9/2013 Phó Hiệu trưởng  
105 [H4-2-05-06] - Danh sách học sinh nhận học bổng, nhận quà...   TPT Đội
GVCN
Văn thư
 
106 [H5-3-01-01] - Hình ảnh sơ đồ trường lớp 2 khu vục.
- Các báo cáo dạy Mĩ thuật theo chương trình mới của Đan Mạnh; Kế hoạch dạy Mĩ thuật, Anh văn, Tin học; kế hoạch dạy 2 buổi/ngày của nhà trường;
 
 
 
Số 54/BC-THHL ngày 23/7/2012
 
Số 70/KH-THHL ngày 18/9/2012
Văn thư
 
Lưu văn thư
 
 
107 [H5-3-01-02] - Ảnh chụp khuôn viên của nhà trường; điểm trường phụ.   Văn thư Lưu máy văn thư
108 [H5-3-01-03] - Kế hoạch xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn... Số 74/KH-THHl ngày 21/10/2013 Hiệu trưởng
Y tế
 
109 [H5-3-01-04] - Ảnh tường rào, cây xanh 2 khu vực   Văn thư Lưu máy văn thư
110 [H5-3-01-05] - Hồ sơ xây dựng nhà đa năng.   Kế toán  
111 [H5-3-01-06] - Nhật ký hoạt động phòng giáo dục thể chất   GV thể dục  
112 [H5-3-02-01] - Các thống kê của nhà trường về phòng học, bảng, bàn ghế, máy vi tính... cho giáo viên, học sinh đảm bảo quy định;   Văn thư Lưu máy văn thư
113 [H5-3-02-02] - Thống kê cơ sở vật chất trong từng phòng học trong từng phòng học   các giáo viên các lớp kí thống kê Lưu máy văn thư
114 [H5-3-02-03] - Lớp học, bàn ghế, bảng, tủ học cụ, bóng đèn, quạt...( bảng thống kê thiết bị trong từng lớp học)   GVCN
Bảo vệ
 
115 [H5-3-02-04] - Sơ đồ phòng học;     Lưu hồ sơ trường chuẩn QG
116 [H5-3-02-05] - Sổ quản lý tài sản, sổ theo dõi thiết bị giáo dục;   Kê toán
Thư viện
Lưu hồ sơ kế toán và thư viện
117 [H5-3-02-06] - Hình ảnh ( bảng lớp...);     Lưu máy văn thư
118 [H5-3-02-07] - Nhật kí phòng tin, nhật ký phòng âm nhạc, nhật kí thư viện, nhật kí phòng Giáo dục thể chất.   GV tin học, GV Âm nhạc, GV thể dục, thư viện  
119 [H5-3-03-02] - Hình ảnh phòng truyền thống   TPT Đội Luu máy TPT Đội
120 [H5-3-03-06] - Hồ sơ phòng y tế   Y tế Lưu hồ sơ y tế
121 [H5-3-03-01] - Hồ sơ thiết kế xây dựng các phòng học.   Kế toán Lưu hồ  trường chuẩn
122 [H5-3-03-02] - Sơ đồ xây dựng khối phòng phục vụ học tập, khối phòng hành chính quản trị, khu nhà ăn;   Kế toán Lưu hồ  trường chuẩn
123 [H5-3-03-03] - Hình ảnh thư viện   Thư viện Lưu hồ sơ thư viện
124 [H5-3-03-04] - Biên bản kiểm kê tài sản của nhà trường hằng năm;   Kế toán Lưu hồ sơ kế toán
125 [H5-3-03-05] - Danh mục thiết bị y tế; danh mục các loại thuốc thiết yếu   Y tế Lưu hồ sơ y tế
126 [H5-3-03-07] - Các kế hoạch và biên bản tổ chức hoạt động y tế.   Y tế Lưu hồ sơ y tế
127 [H5-3-03-08] - Sổ theo dõi sức khỏe học sinh các lớp;   Y tế Lưu hồ sơ y tế
128 [H5-3-03-09] - Hình ảnh phòng nha học đường   Y tế Lưu hồ sơ y tế
129 [H5-3-03-10] - Các báo cáo của nhà trường có nội dung đánh giá các loại máy văn phòng, internet đáp ứng yêu cầu công tác quản lý và các hoạt động giáo dục;   Hiệu trưởng  
130 [H5-3-03-11 - Hợp đồng và hóa đơn thanh toán tiền dịch vụ internet;;   Kế toán, Thư viện  
131 [H5-3-03-12] -      
132 [H6-3-04-01] - Hồ sơ thiết kế xây dựng công trình vệ sinh của nhà trường;   Kế toán Lưu hồ trường chuẩn
133 [H6-3-04-02] - Sơ đồ các khu  vệ sinh của nhà trường;   Kế toán Lưu hồ trường chuẩn
134 [H6-3-04-03] - Bảng kiểm trường học an toàn.   Phó Hiệu trưởng
Y tế
 
135 [H6-3-04-04] - Sơ đồ khu nhà để xe giáo viên, học sinh, sơ đồ hệ thống thoát nước;   Hiệu trưởng
Kế toán
 
136 [H6-3-04-05] - Hình ảnh các khu vệ sinh;     Máy văn thư
137 [H6-3-04-06] - Sơ đồ bố trí nguồn nước uống, nước sinh hoạt; hợp đồng sử dụng nước thủy cục của nhà trường.   Hiệu trưởng
Kế toán
Lưu hồ sơ kế toán
138 [H6-3-04-07] - Hình ảnh các thiết bị nước uống và nước sinh hoạt   Hiệu trưởng
Kế toán
Lưu máy văn thư
139 [H6-3-04-08] - Kế hoạch phân loại rác thải của các lớp. Danh sách học sinh nhận quà “ bạn nghèo”.   GVCN
TPT Đội
Lưu hồ sơ TPT Đội
140 [H6-3-04-09] - Sơ đồ khu vệ sinh các lớp, bảng phân công vệ sinh môi trường.   TPT Đội
Y tế
Lưu máy TPT Đội
141 [H6-3-05-01] - Quyết định của cấp có thẩm quyền công nhận thư viện nhà trường đạt tiêu chuẩn thư viện trường dạt chuẩn theo QĐ01/QD-BGD&ĐT, Giấy chứng nhận thư viện tiên tiến.   Thư viện Lưu hồ sơ thư viện
142 [H6-3-05-02] - Bằng cấp và các giấy khen, chứng nhận... của CB thư viện   Thư viện Lưu hồ sơ thư viện
143 [H6-3-05-03] - Nội quy thư viện;   Thư viện Lưu hồ sơ thư viện
144 [H6-3-05-04] - Nhật ký hoạt động thư viện   Thư viện Lưu hồ sơ thư viện
145 [H6-3-05-05] - Hình ảnh hoạt động thư viện, giới thiệu sách, tủ sách lưu động...
- Danh mục các loại sách, báo, tài liệu;
  Thư viện Lưu hồ sơ thư viện
146 [H6-3-05-06] - Sổ theo dõi việc cho mượn sách (số lượt cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh muợn tài liệu, đọc các tài liệu trong thư viện);   Thư viện Lưu hồ sơ thư viện
147 [H6-3-05-07] - Tổ cộng tác viên, QĐ mạng lưới cộng tác viên thư viên     Lưu hồ sơ thư viện
148 [H6-3-05-08] - Danh mục sách báo, tài liệu được bổ sung cho thư viện nhà trường hằng năm;   Thư viện Lưu hồ sơ thư viện
149 [H6-3-05-09] - Hoá đơn mua sách báo hoặc phiếu xuất, nhập kho;   Thư viện Lưu hồ sơ thư viện
150 [H6-3-06-01] - Danh mục thiết bị dạy học của nhà trường;   Thư viện Lưu hồ sơ thư viện
151 [H6-3-06-02] - Biên bản kiểm kê tài sản hằng năm;   Thư viện
Kế toán
Lưu hồ sơ thư viện
152 [H6-3-06-03] - Hình ảnh làm và trưng bày đồ dùng dạy học;   Thư viện Lưu hồ sơ thư viện
153 [H6-3-06-04] - Sổ đăng ký mượn đồ dùng dạy học;   Thư viện Lưu hồ sơ thư viện
154 [H6-3-06-05] - Sổ theo dõi CBGV mượn thiết bị và tham khảo.   Thư viện Lưu hồ sơ thư viện
155 [H6-3-06-06] - Danh mục đồ dùng dạy học do giáo viên tự làm hằng năm;   Thư viện Lưu hồ sơ thư viện
156 [H6-3-06-07] - Kế hoạch thi đồ dùng dạy học cấp trường, hình ảnh. 82/KH-THHL ngày 30/10/2013 PHT  
157 [H6-3-06-08] - Biên bản kiểm kê thiết bị 5 năm     Lưu hồ sơ thư viện
158 [H6-3-06-09] - Kế hoạch hằng năm của  cán bộ thư viện về việc sửa chữa, nâng cấp, bổ sung đồ dùng và thiết bị dạy học; Số 43/KH-THHL ngày 15/9/2013 Thư viện Lưu hồ sơ thư viện
159 [H6-4-01-01] - Danh sách Ban đại diện cha mẹ học sinh của mỗi lớp và Ban đại diện CMHS trường 5 năm;   Ban đại diện CMHS  
160 [H6-4-01-02] - Kế hoạch hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh 5 năm; 03/KH-THHL ngày 07/9/2013 Ban đại diện CMHS  
161 [H7-4-01-03] - QĐ thành lập ban đại diện CMHS lớp, báo cáo ttổng kết và phương hướng hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh hằng năm; Số 45/QĐ-THHL ngay 18/9/2013 Ban đại diện CMHS  
162 [H7-4-01-04] - Biên bản các cuộc họp cha mẹ học sinh lớp, trường;   GVCN  
163 [H7-4-01-05] - Nghị quyết của ban đại diện cha mẹ học sinh. Số 26/NQ-THHL ngày 18/9/2013 Ban đại diện CMHS  
164 [H7-4-01-06] - kế hoạch và biên bản tổ chức các cuộc họp định kì và đột xuất giữa nhà trường và CMHS để tiếp thu ý kiến về công tác quản lý của nhà trường, các biện pháp giáo dục, giải quyết kiến nghị của CMHS Số 66/NQ-THHL ngày 19/9/2013 Hiệu trưởng
Ban đại diện CMHS
 
165 [H7-4-02-01] -Văn bản của nhà trường tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương về kế hoạch và các biện pháp cụ thể để phát triển; 50/KH-THHL ngày 05/9/2013 Bí thư  
166 [H7-4-02-02] - Các báo cáo của nhà trường về công tác tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương về kế hoạch và các biện pháp cụ thể để phát triển; 17/BC-THHL ngày 25/02/2013 Hiệu trưởng  
167 [H7-4-02-03]  - Văn bản ký kết việc phối hợp của các tổ chức, đoàn thể địa phương với nhà trường để xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh trong trường và ở địa phương; xây dựng trường học thân thiện,..  
Số 16/KHLT-THHL-ĐTN-HPN-HCCB ngày 22/02/2013
Hiệu trưởng  
168 [H7-4-02-04] - Báo cáo xây dựng trường học đạt tiêu chuẩn an toàn, không có tội phạm. Số 47/BC-THHL ngày 15/5/2013 Hiệu trưởng  
169 [H7-4-02-05] - Báo cáo của chi hội khuyến học, chi hội chữ thập đỏ có nội dung đánh giá việc huy động nguồn kinh phí tự nguyện, theo quy định của các tổ chức, cá nhân để khen thưởng học sinh học giỏi, hỗ trợ học sinh nghèo hằng năm;  
Số 53/BC-THHL ngày 19/5/2013
Chủ tịch Hội khuyến học, chữ thập đỏ  
170 [H7-4-02-06] - Sổ vàng ghi danh sách tổ chức, cá nhân ủng hộ kinh phí để khen thưởng học sinh học giỏi, hỗ trợ học sinh nghèo;   Hiệu trưởng  
171 [H7-4-02-07] - Danh sách học sinh được nhận quà, được khen thưởng từ các tổ chức, cá nhân hỗ trợ.   TPT Đội
Văn thư
 
172 [H7-4-02-08] - Biên bản về phong trào nuôi heo đát giúp bạn nghèo, phong trào tiết kiệm giúp bạn khó khăn của các lớp.   TPT Đội,
GVCN
 
173 [H7-4-02-09] - Các  kế hoạch, biên bản triển khai các hoạt động đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông, an toan trường trường học phòng chống  tai nạn thương tích, cháy nổ... và phương án phòng cháy chữa cháy, ngộ độc thực phẩm...  
Số  79/KH-THHL ngày 04/9/2012
Số 73/KH-THHL ngày 03 tháng 90 năm 2013
Hiệu trưởng;
Phó Hiệu trưởng
Y tế
 
174 [H7-4-02-10] - Tờ trình  xin  kinh phí gửi các tổ
chức, các nhà hảo tâm...
Số 41/TTr-THHL ngày 19/4/2013 Hiệu trưởng
Văn thư
 
175 [H7-4-03-01] - Kế hoạch của TPT Đội về thực hiện chương trình, nội dung giáo dục học sinh về truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc;  
63/KHTHL ngày 11 tháng 5 năm 2013
TPT Đội  
176 [H7-4-03-02] - Kế hoạch phối hợp với các tổ chức, đoàn thể ở địa phương để giáo dục học sinh về truyền thống lịch sử, văn hoá dân tộc;  
Số 65/KH-THHL ngày 14/5/2013
Hiệu trưởng  
177 [H7-4-03-03] - Hình ảnh thực hiện việc chăm sóc di tích lịch sử, cách mạng, công trình văn hóa; chăm sóc gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với nước, Mẹ Việt Nam anh hùng ở địa phương hằng năm;   TPT Đội Lưu máy TPT Đội
178 [H7-4-03-04] - Bản cam kết việc thực hiện việc chăm sóc di tích lịch sử, cách mạng, công trình văn hóa; chăm sóc gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với nước, Mẹ Việt Nam anh hùng ở địa phương;   Hiệu trưởng
TPT Đội
 
179 [H7-4-03-05] - Biên bản của chuyên môn có nội dung đánh giá về công tác tuyên truyền của nhà trường với phụ huynh về cách đánh giá học sinh;   Phó Hiệu trưởng Lưu hồ sơ PHT
180 [H7-4-03-06] - Phiếu liên lạc giữa gia đình và nhà trường   GVCN Lưu hồ sơ GVCN
181 [H7-4-03-07] - Kế hoạch hội thảo ban phụ huynh giáo viên; Số 49/KH-THHL ngày 27/4/2013 Hiệu trưởng  
182 [H7-4-03-08] - Hình ảnh     Lưu máy văn thư
183 [H8-5-01-01] - Kế hoạch hoạt động chuyên môn theo từng năm học, học kỳ, tháng, tuần; Số 69/KH-THHL ngày 30/8/2013 Phó Hiệu trưởng  
184 [H8-5-01-02] - Hồ sơ tổ chuyên chuyên   PHT
Giáo viên
Luu hồ sơ tổ chuyên môn ( Các tổ trưởng)
185 [H8-5-01-03] - Thời khoá biểu, kế hoạch dạy học theo chuẩn kĩ năng kiến thức; Số 63/KH-THHL ngày 15/9/2013 Phó Hiệu trưởng Lưu PHT
186 [H8-5-01-04] - Báo giảng   Các tổ chuyên môn, GV bộ môn Lưu PHT
187 [H8-5-01-05] - Giáo án giáo viên   Giáo viên Lưu GV
188 [H8-5-01-06]  - Kế hoạch thực hiện bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu; 103/KH-THHL ngày 18/9/2013
105/KH-THHL ngày 01/10/2012
Phó Hiệu trưởng
TTCM
 
189 [H8-5-01-07] - Danh sách học sinh giỏi qua các năm   Phó Hiệu trưởng  
190 [H8-5-02-01] - Kế hoạch hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của nhà trường; 99/KH-THHL ngày 26/9/2013 Phó Hiệu trưởng
 
 
191 [H8-5-02-02] - Kế hoạch tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp như ruông chuông vàng, tham quan dã ngoại, văn nghệ, tham gia các hội thi... Số 98/KH-THHL ngày 09/9/2012
79/KH-THHL ngày 23/9/2013
Phó Hiệu trưởng
TPT Đội
Lưu hồ sơ TPT Đội
192 [H8-5-02-03] - Hình ảnh các hoạt động ngoài giờ lên lớp...   TPT Đội Hình anh lưu ổ đĩa D máy TPT Đội
193 [H8-5-02-04] - Bài thu hoạch của học sinh sau tham quan dã ngoại;   TPT Đội Luu hồ sơ TPT Đội
194 [H8-5-02-05] - Phân công, huy động giáo viên, nhân viên tham gia các hoạt động ngoài giờ lên lớp;   Hiệu trưởng  
195 [H8-5-03-01] - Kế hoạch phổ cập giáo dục tiểu học của địa phương; Kế hoạch thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học của nhà trường; Số 77/KH-THHL ngày 16/9/2013 Phổ cập Lưu hồ sơ phổ cập ( a Ánh)
196 [H8-5-03-02] -  Quyết định công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục TH đúng độ tuổi mức dộ 2.   Phổ cập Lưu hồ sơ phổ cập ( a Ánh)
197 [H8-5-03-03] - Các văn bản chỉ đạo của địa phương về phổ cập giáo dục tiểu học;   Phổ cập Lưu hồ sơ phổ cập ( a Ánh)
198 [H8-5-03-04] - Kế hoạch tuyển sinh hằng năm; Số 47/THHl ngày 28/5/2013 PHT  
199 [H8-5-03-05] - Sổ  phổ cập;   Phổ cập Lưu hồ sơ phổ cập ( a Ánh)
200 [H8-5-03-06] - Hồ sơ học sinh khuyết tật   PHT Lưu hồ sơ PHT ( cô Thảo)
201 [H8-5-03-07] - Danh sách học sinh nghèo, khó khăn, khuyết tật nhận quà   PHT  
202 [H9-5-04-01] - Kế hoạch dạy học 2 buổi/ ngày và nâng cao chất lượng buổi thứ hai. Số 70/Kh-THHL ngày 18/9/2012 P.Hiệu trưởng  
203 [H9-5-04-02] - Thống kê chất lượng hằng năm    P.Hiệu trưởng  
204 [H9-5-04-03] - Kế hoạch Bồi dưỡng học sinh giỏi hằng năm 103/KH-THHL ngày 18/9/2013 P. Hiệu trưởng
 
 
205 [H9-5-04-04] - Danh sách học sinh giỏi đạt giải các cấp.   P.Hiệu trưởng
 
 
206 [H9-5-05-01] - Kế hoạch khám sức khoẻ cho học sinh và biên bản tuyên truyền phòng chống các loại dịch bệnh cho học sinh hằng năm. Số 70/KH-THHL ngày 19/9/2013 Y tế  
Lưu hồ sơ Y tế
207 [H9-5-05-02] Hợp đồng khám sức khoẻ cho học sinh với các cơ sở y tế về việc khám sức khoẻ định kỳ cho học sinh.   Y tế  
 
Lưu hồ sơ Y tế
208 [H9-5-05-03] - Kế hoạch khám sức khoẻ và sổ giun cho học sinh 71/KH-THHL ngày 21/9/2013 Y tế  
Lưu hồ sơ Y tế
209 [H9-5-05-04] - Bảng tổng hợp tình hình sức khoẻ của học sinh nhà trường;   Y tế  
Lưu hồ sơ Y tế
210 [H9-5-05-05] - Kế hoạch tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường; 65/KH-THHL ngày 14/9/2013 Y tế  
Lưu hồ sơ Y tế
211 [H9-5-05-06] - Kế hoạch tổ chức ngày chủ nhật Xanh – Sạch – Đẹp; Số 65/KH-THHL ngày 18/9/2013 Y tế  
Lưu hồ sơ Y tế
212 [H9-5-06-01] - Danh sách học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học hằng năm;   Phó Hiệu trưởng  
213 [H9-5-06-02] - Danh sác học sinh khá giỏi có tỉ lệ;   Phó Hiệu trưởng  
214 [H9-5-06-03] -Danh sách học sinh tham gia các Hội thi các cấp;   Phó Hiệu trưởng  
215 [H9-5-06-04] - Kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi. 103/KH-THHL ngày 18/9/2013 Phó Hiệu trưởng  
216 [H9-5-07-01] - Kế hoạch giáo dục kỹ năng sống cho học sinh; Số 59/Kh-THHL tháng 21/9/2013 TP T Đội  
217 [H9-5-07-02] - Biên bản tổ chức chuyên đề giáo dục kỹ năng sống cho đội ngũ giáo viên.   Phó Hiệu trưởng Lưu hồ sơ PHT( biên bản chuyên môn)
218 [H9-5-07-03] - Kế hoạch hoạt động ngoài giờ lên lớp; 99/Kh-THHl ngày 26/9/2013 Phó Hiệu trưởng  
219 [H9-5-07-04] -Kế hoạch tham quan, kế hoạch rung chuông vàng.... Số 98/KH-THHL ngày 09/9/2012
79/KH-THHL ngày 23/9/2013
TPT Đội
Phó Hiệu trưởng
 
220 [H9-5-07-05] - Kế hoạch đổi mới phương pháp dạy học. Số 73/KH-THHL ngày 18/9/2013 Phó Hiệu trưởng  
221 [H9-5-07-06] - Kế hoạch dạy Mĩ thuật theo chương trình Đan Mạch, hình ảnh. Số 54/BC-THHL ngày 23/7/2012
 
Phó Hiệu trưởng
GV Mĩ thuật
 
222 [H9-5-07-07] - Ảnh tư liệu về đồ dùng học tập được sưu tầm và tự làm của học sinh (nếu có);    Tâm Thư viện Lưu máy thư viện
223 [H9-5-07-08] Danh sách Đôi bạn cùng tiến   TPT Đội Lưu hồ sơ TPT Đội
 
                                                                                                                                                                 Hoà Liên, ngày 20 tháng 4 năm 2014
                                                                                                                                                         HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                         Trần Thị Lộc

Tác giả bài viết: Hải Âu

Tổng số điểm của bài viết là: 11 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Giới thiệu về trường Tiểu học Hòa Liên

Trường Tiểu học Hòa Liên thuộc xã Hoà Liên, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng. Địa bàn chiêu sinh của trường gồm 26 tổ dân cư của 7 thôn : Quan Nam 1, Quan Nam 2, Quan Nam 3, Quan Nam 4, Quan Nam 5, Quan Nam 6 và Thôn Trường Định. Cha mẹ học sinh hầu hết sống bằng nghề  nông, chăn nuôi gia súc...

Đăng nhập thành viên


                                                                                                                                                                                                                 Admin: phong.vuphong@gmail.com