19:13 ICT Thứ năm, 28/05/2020

Tin tức

Kế hoạch hoạt động

Văn hay - Chữ tốt

Góc giáo viên

Góc học sinh

Góc phụ huynh

Trang nhất » Tin Tức » Tin hoạt động giáo dục

Danh sách hoàn thành chương trình Tiểu học năm học 2013-2014

Thứ sáu - 16/05/2014 07:46
Danh sách hoàn thành chương trình Tiểu học năm học 2013-2014

Danh sách hoàn thành chương trình Tiểu học năm học 2013-2014

DANH SÁCH HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH TIỂU HỌC NĂM HỌC: 2013 - 2014 LỚP 5/1
PHÒNG GD&ĐT HÒA VANG                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              
TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA LIÊN                          Độc lập- Tự do- Hạnh phúc              
 
 
   
 
     
 
   
 
                 
                                   
DANH SÁCH HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH TIỂU HỌC    
NĂM HỌC: 2013 - 2014    
  LỚP 5/1    
                                   
STT Họ và tên Nữ Ngày sinh Nơi sinh
(Tỉnh-T phố)
Nơi thường
trú
Điểm thi KTĐK cuối kì 2 Ghi
chú
 
Các môn đánh giá bằng định lượng Các môn đánh giá bằng định tính  
Tổ Thôn T.Việt Toán Khoa LS+ĐL Đ Đ KT TD MT ÂN  
1 Bùi Thái Tuấn Anh   04.03.2003 Đà Nẵng Tổ6 Quan Nam 4  8 10 10 9 A A+ A A A HT  
2 Lê Quốc Bảo   26.7.2003 Đà Nẵng Tổ5 Quan Nam 2  9 10 10 10 A+ A+ A A+ A+ HT  
3 Châu Nhật Bân   02.8.2003 Quảng Nam Tổ6 Quan Nam 1  9 10 10 9 A A A A+ A HT  
4 Nguyễn Huỳnh Ngọc Bình   04.3.2003 Đà Nẵng Tổ1 Quan Nam 1  8 9 10 9 A A A A A HT  
5 Huỳnh Thị Mỹ Diệu X 10.9.2003 Đà Nẵng Tổ4 Trường Định  9 10 10 10 A+ A+ A A A HT  
6 Đặng Quang Huy   24.01.2003 Đà Nẵng Tổ4 Vân Dương 1  9 10 10 10 A A A+ A A HT  
7 Nguyễn Phi Hùng   20.6.2003 Lạng Sơn Tổ2 Vân Dương  6 9 10 9 A A A A A HT  
8 Dương Thị Hương X 25.5.2003 Đà Nẵng Tổ3 Quan Nam 3  9 10 10 10 A+ A+ A+ A+ A+ HT  
9 Lê Văn Khanh   19.7.2003 Đà Nẵng Tổ4 Trường Định  6 8 10 9 A A A A A HT  
10 Võ Thị Mỹ Lệ X 07.9.2003 Đà Nẵng Tổ5 Quan Nam 5  8 6 10 9 A A A A A HT  
11 Nguyễn Thị Liền X 26.01.2003 Đà Nẵng Tổ4 Quan Nam 1  9 9 9 9 A+ A+ A+ A A HT  
12 Trần Thị Thanh Ngọc X 04.10.2003 Đà Nẵng Tổ9 Trường Định  8 6 8 7 A A A A A HT  
13 Lê Thị Yến Nhi X 19.9.2003 Đà Nẵng Tổ2 Vân Dương 1  7 7 9 7 A A+ A+ A A HT  
14 Nguyễn Bùi Yến Nhi X 05.10.2003 Đà Nẵng Tổ3 Quan Nam 1  7 7 9 7 A A+ A+ A A HT  
15 Bùi Thị Yến Như X 07.9.2003 Đà Nẵng Tổ4 Quan Nam 1 9 10 10 10 A A+ A+ A+ A HT  
16 Trần Thị Diễm Phúc X 25.7.2003 Đà Nẵng Tổ5 Quan Nam 3  7 6 9 8 A A A A A HT  
17 Ngô Thị Mai Phương X 04/8//2003 Đà Nẵng Tổ1 Quan Nam 1 10 10 10 10 A+ A+ A+ A+ A HT  
18 Nguyễn Tăng Quyền   14/8/2003 Thanh Hóa Tổ2 Trung Sơn  8 8 9 8 A A A A A HT  
19 Mai Thị Phương Thảo X 27.3.2003 Đà Nẵng Tổ1 Quan Nam 2  9 10 10 10 A+ A+ A A+ A+ HT  
20 Ngô Văn Thắng   24.7.2003 Đà Nẵng Tổ1 Quan Nam 3  9 10 10 9 A+ A+ A+ A+ A+ HT  
21 Đỗ Thị Kim Thu X 12.4.2003 Đà Nẵng Tổ3 Thủy Tú  8 9 10 9 A A A A A HT  
22 Nguyễn Thị Anh Thư X 26.8.2003 Đà Nẵng Tổ1 Quan Nam 1  7 6 8 5 A A A A A HT  
23 Phạm Thị Thu Thuỷ X 21.8.2003 Quảng Nam Tổ1 Vân Dương 1  8 10 10 10 A A+ A A+ A HT  
24 Ngô Văn Tiến   27.4.2002 Đà Nẵng Tổ1 Quan Nam 3  6 8 10 9 A A A A A HT  
25 Bùi Minh Toàn   27.6.2003 Đà Nẵng Tổ4 Quan Nam 4  9 10 10 10 A+ A A+ A+ A+ HT  
26 Nguyễn Văn Thành Tú   12.9.2003 Đà Nẵng Tổ2 Trung Sơn  8 10 10 9 A+ A A A A+ HT  
27 Lê Thị Trang X 01.01.2003 Đà Nẵng   Quan Nam 2  8 10 10 8 A A A A A+ HT  
28 Nguyễn Thị Hoàng Trúc X 01.01.2003 Đà Nẵng   Tân Ninh 9 10 10 10 A+ A+ A A+ A HT  
29 Nguyễn Duy Trinh   10/12/2001 Đà Nẵng   Quan Nam 6  5 5 10 7 A A A A A HT  
30 Ngô Quang Vũ   23.3.2003 Đà Nẵng   Quan Nam 3  8 8 10 8 A A A A A HT  
31 Phạm Thị Ngọc Vy X 26.10.2003 Đà Nẵng   Quan Nam 5  7 7 10 9 A A A A A HT  
32 Lâm Văn Vỹ   26/01/2003 Quảng Nam   Quan Nam 4  9 9 10 10 A+ A+ A+ A A HT  
                    Hoà Liên, ngày 15 tháng 5 năm 2014
                    HIỆU TRƯỞNG  
                                   
                                   
                                   
                                   
                           Trần Thị Lộc    
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                               
PHÒNG GD&ĐT HÒA VANG                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM            
TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA LIÊN                       Độc lập- Tự do- Hạnh phúc            
 
 
   
 
       
 
   
 
             
    DANH SÁCH HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH TIỂU HỌC        
        NĂM HỌC 2013-2014            
            Lớp 5/2                      
                                   
STT   Nữ Ngày sinh Nơi sinh
(Tỉnh-T phố)
Nơi thường
trú
Điểm thi KTĐK cuối kì 2 Ghi
chú
 
Các môn đánh giá bằng định lượng Các môn đánh giá bằng định tính  
Tổ Thôn T.Việt Toán Khoa LS+ĐL Đ Đ KT TD MT ÂN    
1 Ngô Hoàng Xuân Diệu x 15.02.2003 Đà Nẵng Tổ2 Quan Nam 1  7 7 10 9 A+ A+ A+ A+ A+ HT  
2 Bùi Ngô Thùy Dung x 26.07.2003 Quảng Nam Tổ6 Quan Nam 1  9 9 10 10 A+ A+ A+ A+ A HT  
3 Ngô  Mỹ Duyên x 20.5.2003 Đà Nẵng Tổ2 Quan Nam 1  9 10 10 10 A+ A+ A+ A+ A+ HT  
4 Nguyễn Hữu Dương   05.4.2003 Đà Nẵng Tổ1 Quan Nam 3  9 9 10 10 A+ A+ A A A HT  
5 Nguyễn Văn Tiến Đạt    05.02.2003 Đà Nẵng Tổ2 Quan Nam 1  9 9 10 10 A+ A+ A A A HT  
6 Phạm Văn Đức   06.12.2003 Đà Nẵng Tổ5 Quan Nam 2 6 6 10 9 A A A A A HT  
7 Lê Thị Ánh Hiền x 17.6.2003 Đà Nẵng Tổ1 Quan Nam 2  9 9 10 10 A+ A+ A+ A+ A HT  
8 Ngô Anh Huy   15.3.2003 Đà Nẵng Tổ7 Quan Nam 3  9 9 10 10 A+ A+ A+ A A HT  
9 Bùi Minh Huy   09.12.2003 Đà Nẵng Tổ9 Quan Nam 3  9 8 10 10 A+ A A A A HT  
10 Nguyễn Đăng Hưng   25.10.2003 Đà Nẵng Tổ2 Quan Nam 5  5 6 9 6 A A A A A HT  
11 Nguyễn Tấn Nghĩa   02.11.2003 Đà Nẵng Tổ8 Quan Nam 1  5 6 10 9 A A A A A HT  
12 Huỳnh Sơn Nguyên   29.11.1998 Đà Nẵng Tổ4 Quan Nam 2  5 5 5 5 A A A A A HT  
13 Nguyễn Hà Linh Nhi x 10.8.2003 Đà Nẵng Tổ4 Quan Nam 3  7 8 10 9 A+ A A+ A A HT  
14 Nguyễn Thị Dũ Phụng x 28.6.2003 Đà Nẵng Tổ5 Quan Nam 1  9 10 10 10 A+ A+ A+ A+ A+ HT  
15 Bùi Anh Phương   01.01.2003 Đà Nẵng Tổ2 Quan Nam 3  7 8 10 9 A+ A+ A+ A A+ HT  
16 Nguyễn Hữu San   20.11.2003 Thanh Hóa Tổ6 Quan Nam 3  7 6 10 8 A A A A A HT  
17 Ngô Văn Thành   15.7.2003 Đà Nẵng Tổ8 Quan Nam 4  5 6 10 8 A A A+ A A HT  
18 Ngô Thu Thảo x 09. 11. 2003 Đà Nẵng Tổ4 Quan Nam 3  7 7 10 9 A A A+ A A HT  
19 Trần Thị Thanh Trà x 27.01.2003 Đà Nẵng Tô5 Quan Nam 2  7 7 10 10 A A+ A+ A A HT  
20 Lê Thị Thanh Trúc x 01.12.2003 Quảng Nam Tổ3 Quan Nam 2  7 8 10 9 A A A+ A A HT  
21 Bùi Anh Tuấn   16.7.2003 Đà Nẵng Tổ2 Quan Nam 3  8 7 10 9 A A A A A HT  
22 Lê Anh Vũ   03.4.2003 Đà Nẵng Tổ3 Quan Nam 1  9 9 10 10 A A+ A A A HT  
23 Trần  Hồng Vy x 15.7.2003 Quảng Nam Tổ3 Quan Nam 1  10 10 10 10 A+ A+ A+ A A+ HT  
24 Ngô Hoàng Yến x 17.12.2003 Đà Nẵng Tổ3 Quan Nam 1  9 9 9 10 A+ A+ A+ A A+ HT  
25 Tăng Thị Thùy Dang x 06.06.2003 Quảng Nam Tổ6 Quan Nam 1  9 9 10 10 A+ A+ A A+ A HT  
26 Hà Lê Mạnh Tuấn   06.06.2003 Đà Nẵng Tổ4 Trung Sơn 9 9 10 10  A A+ A+    A   A HT  
27 Võ Thị Mai x 10.11.2003 Đà Nẵng Tổ2 Truường Định 7 8 10 9 A+ A+ A+ A   HT  
28 Phạm Văn Như Ý   02.02.2003 Đà Nẵng Tổ6 Truường Định 7 7 10 9   A A A+ A A HT  
29 Đinh Xuân Hảo   12.01.2003 Đà Nẵng Tổ5 Truường Định 5 5 7 5 A A A+   A A HT  
30 Nguyễn Đình Đồng   10.04.2003 Đà Nẵng  TTổ4 Truường Định 8 9 10 10 A A A A A    
                  Hoà Liên, ngày 15 tháng 5 năm 2014  
                  HIỆU TRƯỞNG    
                                   
                                   
                                   
                                   
                         Trần Thị Lộc      
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
       PHÒNG GD&ĐT HÒA VANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM            
    TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀ LIÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc            
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
                   
  DANH SÁCH HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH TIỂU HỌC      
  NĂM HỌC: 2013 - 2014      
  LỚP: 5/3      
STT Họ và tên Nữ Ngày sinh Nơi sinh
(Tỉnh-T phố)
Nơi thường
trú
Điểm thi KTĐK cuối kì 2 Ghi
chú
 
Tổ Thôn Các môn đánh giá bằng định lượng Các môn đánh giá bằng định tính    
T.Việt Toán Khoa LS+ĐL Đ Đ KT TD MT ÂN HT  
1 Đoàn Thị Bích Diệu x 21.11.2003 Đà Nẵng 3 Vân Dương 9 6 10 10 A A A A A HT  
2 Lê Hùng Dũng   20.01.2003 Đà Nẵng 2 Quan Nam 1  8 7 10 10 A A A A A HT  
3 Phan Vũ Thuỳ Duyên x 14.10.2003 Đà Nẵng 6 Quan Nam 1  9 10 10 10 A A A A A HT  
4 Lê Minh Đạt   06.11.2003 Đà Nẵng 3 Quan Nam 4  6 8 9 10 A A A A A HT  
5 Lê Ngọc Hạnh   19.06.2003 Đà Nẵng 2 Quan Nam 1  9 10 10 9 A+ A+ A A A HT  
6 Ngô Thanh Hậu   28.05.2003 Đà Nẵng 1 Quan Nam 5  6 6 10 9 A+ A A+ A A HT  
7 Ngô Thị Thu Hiền x 19.06.2003 Đà Nẵng 3 Quan Nam 1  8 9 10 10 A A+ A A+ A HT  
8 Đăng Minh Huệ x 30.10.2003 Đà Nẵng 3 Quan Nam 6  8 9 10 10 A A A A A HT  
9 Lê Viết Lâm   20.7.2003 Đà Nẵng 2 Quan Nam 3  10 10 10 10 A+ A+ A+ A+ A+ HT  
10 Nguyễn Thị Liên x 05.01.2003 Đà Nẵng 1 Quan Nam 6  9 7 10 10 |A+ A A+ A A+ HT  
11 Dương Thị Thuỳ Linh x 08.05.2003 Đà Nẵng 1 Quan Nam 4  10 10 9 10 A+ A+ A+ A+ A+ HT  
12 Ngô Phan Nhung Nhi x 10.7.2003 Đà Nẵng 1 Quan Nam 2  8 9 10 10 A A A A A HT  
13 Ngô Thị Mỹ Nhung x 25.6.2003 Đà Nẵng 3 Quan Nam 1  9 9 10 10 A+ A A+ A A HT  
14 Hồ Yến Ny x 21.02.2003 Đà Nẵng 2 Quan Nam 2  8 9 10 10 A+ A A+ A+ A+ HT  
15 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh x 04.10.2003 Đà Nẵng 4 Quan Nam 1  9 10 9 10 A A A A A HT  
16 Huỳnh Thị Thư Sinh x 31.8.2003 Đà Nẵng 4 Quan Nam 1  9 10 9   A A A A A HT  
17 Huỳnh Ngọc Sơn   10.01.2003 Đà Nẵng 5 Quan Nam 1  6 6 7 9 A A A A A HT  
18 Ngô Trần Thương Tâm x 17.10.2003 Đà Nẵng 4 Quan Nam 1  10 10 10 10 A A A A A HT  
19 Phạm Ngọc Tâm   28.9.2003 Đà Nẵng 4 Quan Nam 6  6 5 7 7 A A A A A HT  
20 Nguyễn Thị Minh Thảo x 07.9.2003 Đà Nẵng 3 Quan Nam 1  9 9 10 9 A A+ A A A HT  
21 Trần Huy Thiện   01.01.2003 Đà Nẵng 3 Quan Nam 3  8 9 10 9 A A A+ A A HT  
22 Bùi Anh Thy   28.7.2003 Đà Nẵng 2 Quan Nam 2  8 9 10 7 A A A A A HT  
23 Nguyễn Hữu Tiến   01.9.2003 Đà Nẵng 1 Vân Dương 9 10 10 10 A A A A A HT  
24 Lê Anh Tuấn   03.9.2003 Đà Nẵng 5 Xuân Thiều 9 10 10 10 A+ A A+ A A HT  
25 Hà Ngọc Trâm x 04.04.2003 Đà Nẵng 6 Quan Nam 2  9 8 10 10 A A A A A HT  
26 Lê Anh Trúc x 25.11.2003 Đà Nẵng 4 Quan Nam 1  10 10 10 10 A+ A A+ A A HT  
27 Nguyễn Thị Hà vy x 25.7.2003 Đà Nẵng 3 Quan Nam 1  10 10 10 10 A+ A A+ A A+ HT  
28 Trương Thị Thu Xuân x 21.3.2003 Đà Nẵng 6 Quan Nam 4  9 10 10 10 A A+ A A A HT  
29 Nguyễn Hoài Nam   14.01.2003 Đà Nẵng 4 Vân Dương 8 8 10 10 A A A A A HT  
30 Nguyễn Thị Thuỳ Dương x 05.03.2003 Đà Nẵng 3 Trường Định 8 10 10 5 A A A A A HT  
31
Phan  Quý Triều
  15.11.2003 Đà Nẵng 4 Trường Định 5 5 5 10 A A A A A HT  
32 Châu Ngọc Thịnh   20.9.2003 Đà Nẵng 5 Quan Nam 5 6 6 10 10 A A A A A HT  
                                   
                                   
                  Hoà Liên, ngày 15 tháng 5 năm 2014  
                      HIỆU TRƯỞNG      
                                   
                                   
                                   

Tác giả bài viết: Hải Âu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Giới thiệu về trường Tiểu học Hòa Liên

Trường Tiểu học Hòa Liên thuộc xã Hoà Liên, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng. Địa bàn chiêu sinh của trường gồm 26 tổ dân cư của 7 thôn : Quan Nam 1, Quan Nam 2, Quan Nam 3, Quan Nam 4, Quan Nam 5, Quan Nam 6 và Thôn Trường Định. Cha mẹ học sinh hầu hết sống bằng nghề  nông, chăn nuôi gia súc...

Đăng nhập thành viên


                                                                                                                                                                                                                 Admin: phong.vuphong@gmail.com