16:00 ICT Thứ bảy, 04/07/2020

Tin tức

Kế hoạch hoạt động

Văn hay - Chữ tốt

Góc giáo viên

Góc học sinh

Góc phụ huynh

Trang nhất » Văn hay - Chữ tốt » Những bài toán hay

Những bài toán hay Violympic(P2)

Thứ năm - 29/08/2013 10:10
CÁC BÀI TOÁN CÓ LỜI VĂN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN PHÂN SỐ
1. Cho phân số. Hỏi phải chuyển từ tử số xuống mẫu số bao nhiêu đơn vị thì ta được phân số mới có giá trị bằng  ?
2. Cho phân số. Hỏi phải chuyển từ tử số xuống mẫu số bao nhiêu đơn vị thì ta được phân số mới có giá trị bằng  ?
3.  Cho phân số. Hỏi phải chuyển từ mẫu số lên  tử số bao nhiêu đơn vị thì ta được phân số mới có giá trị bằng  ?
4. Cho phân số. Hỏi phải chuyển từ mẫu số lên  tử số bao nhiêu đơn vị thì ta được phân số mới có giá trị bằng  ?
5. Cho phân số. Hỏi phải cùng phải bớt tử số và mẫu số bao nhiêu đơn vị thì ta được phân số mới có giá trị bằng  ?
6. Cho phân số. Hỏi phải cùng phải bớt tử số và mẫu số bao nhiêu đơn vị thì ta được phân số mới có giá trị bằng  ?
7. Cho phân số. Hỏi phải cùng phải thêm tử số và mẫu số bao nhiêu đơn vị thì ta được phân số mới có giá trị bằng  ?
8. Cho phân số. Hỏi phải cùng phải thêm tử số và mẫu số bao nhiêu đơn vị thì ta được phân số mới có giá trị bằng  ?
9. Cho phân số. Hỏi phải cùng phải thêm tử số và mẫu số bao nhiêu đơn vị thì ta được phân số mới có giá trị bằng  ?
10. Cho phân số. Hỏi phải cùng phải thêm tử số và mẫu số bao nhiêu đơn vị thì ta được phân số mới có giá trị bằng  ?
11. Cho phân số. Hỏi phải cùng phải thêm tử số và mẫu số bao nhiêu đơn vị thì ta được phân số mới có giá trị bằng  ?
12. Cho phân số. Hỏi phải cùng phải thêm tử số và mẫu số bao nhiêu đơn vị thì ta được phân số mới có giá trị bằng  ?
13.. Cho phân số. Hỏi phải cùng phải bớt tử số và mẫu số bao nhiêu đơn vị thì ta được phân số mới có giá trị bằng  ?
14. Cho phân số. Hỏi phải cùng phải bớt tử số và mẫu số bao nhiêu đơn vị thì ta được phân số mới có giá trị bằng  ?
15. Cho phân số. Hỏi phải cùng phải bớt tử số và mẫu số bao nhiêu đơn vị thì ta được phân số mới có giá trị bằng  ?
16.. Cho phân số. Hỏi phải cùng phải bớt tử số và mẫu số bao nhiêu đơn vị thì ta được phân số mới có giá trị bằng  ?
17. Cho phân số. Hỏi phải chuyển từ tử số xuống mẫu số bao nhiêu đơn vị thì ta được phân số mới có giá trị bằng  ?
 
18. Cho phân số. Hỏi phải chuyển từ mẫu số lên  tử số bao nhiêu đơn vị thì ta được phân số mới có giá trị bằng  ?
19. Cho phân số. Hỏi phải chuyển từ mẫu số lên  tử số bao nhiêu đơn vị thì ta được phân số mới có giá trị bằng  ?
20. Tìm một phân số biết nếu chuyển 5 đơn vị từ mẫu số lên tử số thì ta được phân số mới có giá trị bằng 1. Còn nếu chuyển 9 đơn vị từ tử số xuông mẫu số thì ta được phân số mới có giá trị bằng . Tìm phân số đó.
21. Tìm một phân số biết nếu chuyển 5 đơn vị từ mẫu số lên tử số thì ta được phân số mới có giá trị bằng 1. Còn nếu chuyển 1 đơn vị từ tử số xuông mẫu số thì ta được phân số mới có giá trị bằng . Tìm phân số đó.
22. Tìm một phân số biết nếu thêm 2 đơn vị vào tử số thì ta được phân số mới có giá trị bằng 1. Còn nếu chuyển 5 đơn vị từ tử số xuông mẫu số thì ta được phân số mới có giá trị bằng . Tìm phân số đó.
23. Tìm một phân số biết nếu chuyển 1 đơn vị từ mẫu số lên tử số thì ta được phân số mới có giá trị bằng 1. Còn nếu chuyển 7 đơn vị từ tử số xuông mẫu số thì ta được phân số mới có giá trị bằng . Tìm phân số đó.
24. Cho phân số . Hãy tìm một phân số sao cho khi lấy mẫu số của phân số đã cho trừ đi số đó và giữ nguyên tử số thì ta được phân số mới có giá trị bằng .
25. Cho phân số . Hãy tìm một phân số sao cho khi lấy mẫu số của phân số đã cho cộng với số đó và giữ nguyên tử số thì ta được phân số mới có giá trị bằng .
26. Cho phân số . Hãy tìm một phân số sao cho khi lấy tử số của phân số đã cho trừ đi số đó và giữ nguyên mẫu số thì ta được phân số mới có giá trị bằng .
27. Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu phân số có tổng tử số và mẫu số bằng 100
28. Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu phân số có tổng tử số và mẫu số bằng 2009
29. Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu phân số có tích tử số và mẫu số bằng 100
30. Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu phân số có tích tử số và mẫu số bằng 60
31. Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu phân số có tích tử số và mẫu số bằng 90
32. Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu phân số có tích tử số và mẫu số bằng 400
33. Cho các số từ 0 đến 9. Hỏi có bao nhiêu phân số nhận các số đã cho làm tử số và mẫu số ?
34. Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu phân số bằng phân số  mà tử số và mấu số đều là số có 2 chữ sô ?
35. Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu phân số bằng phân số  mà tử số và mấu số đều là số có 2 chữ sô ?
36. Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu phân số bằng phân số  mà tử số và mấu số đều là số có 2 chữ sô ?
37. Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu phân số bằng phân số  mà tử số và mấu số đều là số có 2 chữ sô ?
38. Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu phân số bằng phân số  mà tử số và mấu số đều là số có 2 chữ sô ?
39. Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu phân số bằng phân số  mà tử số và mấu số đều là số có 2 chữ sô ?
40. Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu phân số bằng phân số  mà tử số và mấu số đều là số có 2 chữ sô ?
41. Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu phân số bằng phân số  mà tử số và mấu số đều là số có 2 chữ sô ?
42. Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu phân số bằng phân số  mà tử số và mấu số đều là số có 2 chữ sô ?
43. Tìm một phân số nếu thêm 6 đơn vị vào tử số ta được phân số mới có giá trị bằng 1 và biết trung bình cộng tử số và mẫu số của phân số đó bằng 28.
44. Tìm một phân số nếu thêm 12 đơn vị vào tử số ta được phân số mới có giá trị bằng 1 và biết trung bình cộng tử số và mẫu số của phân số đó bằng 45.
45. Tìm một phân số nếu thêm 28đơn vị vào tử số ta được phân số mới có giá trị bằng 1 và biết trung bình cộng tử số và mẫu số của phân số đó bằng 55.
46. Cho phân số . Hỏi phải cộng thêm vào tử số và mẫu số cùng một số tự nhiên nào để được phân số mới có giá trị bằng  ?
47. Cho phân số . Hỏi phải cộng thêm vào tử số và bớt đi ở mẫu số cùng một số tự nhiên nào để được phân số mới có giá trị bằng  ?
48. Cho phân số . Để được phân số có giá trị bằng  thì phải trừ đi ở tử số và mẫu số của phân số đã cho cùng với một số tự nhiên nào ?
49. Tìm một phân số có giá trị bằng  và biết nếu cộng thêm 4 đơn vị vào tử số thì được phân số mới có giá trị bằng .
50. Tìm một phân số có giá trị bằng  và biết nếu bớt ở tử số 6 đơn vị thì được phân số mới có giá trị bằng .
51. Tìm một phân số có giá trị bằng  và biết nếu bớt ở tử số 9 đơn vị thì được phân số mới có giá trị bằng .
52. Tìm một phân số biết nếu thêm 32  đơn vị vào tử số được phân số mới có giá trị bằng 1 và phân số đó có giá trị bằng .
53. Tìm một phân số có giá trị bằng  và biết nếu cộng thêm 5 đơn vị vào tử số thì được phân số mới có giá trị bằng .
54. . Tìm một phân số biết nếu thêm 6  đơn vị vào tử số được phân số mới có giá trị bằng 1 và biết tổng giữa tử số và mẫu số của phân số đó bằng 44.
55. Tìm một phân số biết rằng hiệu giữa mẫu số và tử số của phân số đó bằng 318 và biết phân số đó bằng
56. Tìm một phân số biết rằng tổng giữa mẫu số và tử số của phân số đó bằng 360 và biết phân số đó bằng

Tác giả bài viết: Hải Âu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: lời văn, liên quan
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Giới thiệu về trường Tiểu học Hòa Liên

Trường Tiểu học Hòa Liên thuộc xã Hoà Liên, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng. Địa bàn chiêu sinh của trường gồm 26 tổ dân cư của 7 thôn : Quan Nam 1, Quan Nam 2, Quan Nam 3, Quan Nam 4, Quan Nam 5, Quan Nam 6 và Thôn Trường Định. Cha mẹ học sinh hầu hết sống bằng nghề  nông, chăn nuôi gia súc...

Đăng nhập thành viên


                                                                                                                                                                                                                 Admin: phong.vuphong@gmail.com