17:02 ICT Thứ bảy, 04/07/2020

Tin tức

Kế hoạch hoạt động

Văn hay - Chữ tốt

Góc giáo viên

Góc học sinh

Góc phụ huynh

Trang nhất » Văn hay - Chữ tốt » Những bài toán hay

Những bài toán hay Violympic(P1)

Thứ năm - 29/08/2013 10:08
BÀI TOÁN VỀ TỶ SỐ PHẦN TRĂM
1. Nếu cạnh của hình vuông tăng lên 50% thì diện tích hình vuông tăng lên bao nhiêu phần trăm ?
2. Một cửa hàng bán lãi 20% giá bán. Hỏi cửa hàng đó lãi bao nhiêu phần trăm tiền vốn?
3. Một cửa hàng mua vào 150000 đồng một hộp bánh. Hỏi bán hộp bánh với giá bao nhiêu để được lãi 25% tiền vốn?
4. Một cửa hàng mua vào 50000 đồng một hộp bánh. Hỏi bán hộp bánh với giá bao nhiêu để được lãi 20% tiền vốn?
5. . Một cửa hàng mua vào 45000 đồng một hộp bánh. Hỏi bán hộp bánh với giá bao nhiêu để được lãi 25%  giá bán ?
6. Một cửa hàng mua vào 25000 đồng một hộp bánh. Hỏi bán hộp bánh với giá bao nhiêu để được lãi 20%  giá bán ?
7. Nếu cạnh hình lập phương tăng thêm 10% thì diện tích toàn phần  của hình lập phương đó tăng thêm bao nhiêu phần trăm?
8. Nếu cạnh hình lập phương tăng thêm 30% thì diện tích xung quanh  của hình lập phương đó tăng thêm bao nhiêu phần trăm?
9. Nếu đường kính một hình tròn tăng thêm 60% thì diện tích  hình tròn đó tăng thêm bao nhiêu phần trăm?
10. Nếu bán kính một hình tròn tăng thêm 20% thì diện tích  hình tròn đó tăng thêm bao nhiêu phần trăm?
11.Nếu đường kính một hình tròn tăng thêm 30% thì diện tích  hình tròn đó tăng thêm bao nhiêu phần trăm?
12. Nếu cạnh hình lập phương giảm đi 10% thì diện tích toàn phần  của hình lập phương đó giảm đi bao nhiêu phần trăm?
13. Nếu cạnh hình lập phương giảm đi 20% thì diện tích toàn phần  của hình lập phương đó giảm đi bao nhiêu phần trăm?
14. Nếu cạnh hình lập phương giảm đi 40% thì diện tích xung quanh  của hình lập phương đó giảm đi bao nhiêu phần trăm?
15. Nếu cạnh hình lập phương giảm đi 30% thì diện tích xung quanh  của hình lập phương đó giảm đi bao nhiêu phần trăm?
16. Nếu bán kính một hình tròn giảm đi 10% thì diện tích  hình tròn đó giảm đi bao nhiêu phần trăm?
17. Nếu đường kính một hình tròn giảm đi 50% thì diện tích  hình tròn đó giảm đi bao nhiêu phần trăm?
18. . Nếu đường kính một hình tròn giảm đi 60% thì diện tích  hình tròn đó giảm đi bao nhiêu phần trăm?
19. Nếu cạnh hình lập phương tăng thêm 20% thì diện tích toàn phần  của hình lập phương đó tăng thêm bao nhiêu phần trăm?
20. Học kỳ I lớp 5H có 81,25% số học sinh đỗ loại giỏi. Cô giáo nhẩm tính nếu có thêm 4 bạn nữa đỗ loại giỏi thì tổng số học sinh giỏi bằng 93,75% số học sinh của lớp. Tính số học sinh giỏi của lớp.
21. Học kỳ I lớp 5A có 80% số học sinh đỗ loại giỏi. Cô giáo nhẩm tính nếu có thêm 4 bạn nữa đỗ loại giỏi thì tổng số học sinh giỏi bằng 90% số học sinh của lớp. Tính số học sinh giỏi của lớp.
22. Học kỳ I trường Kim Đồng có 90% số học sinh đỗ loại giỏi. Cô giáo nhẩm tính nếu có thêm 45 bạn nữa đỗ loại giỏi thì tổng số học sinh giỏi bằng 95% số học sinh của trường. Tính số học sinh giỏi của trường Kim Đồng.
23. Hình lập phương A có cạnh dài gấp đôi cạnh  hình lập phương B. Tìm tỷ số phần trăm diện tích toàn phần giữa hình lập phương B với hình lập phương A?
24. Hình lập phương A có cạnh dài gấp đôi cạnh  hình lập phương B. Tìm tỷ số phần trăm diện tích xung quanh giữa hình lập phương B với hình lập phương A?
25. Hình hộp chữ nhật  M có độ dài các kích thước đều gấp đôi độ dài các kích thướ của hình hộp chữ nhật N. Tìm tỷ số phần trăm diện tích toàn phần giữa hình hộp chữ nhật N với hình hộp chữ nhật M ?
26. Cuối năm học một cửa hàng bán sách báo đã giảm giá bán sách đi 20%. Hỏi với số tiền mua hàng như trước đây thì khi giảm giá sẽ mua được số hàng tăng thêm bao nhiêu phần trăm so với số hàng mua được từ số tiền đó khi chưa giảm giá ?
27. Tìm diện tích hình tròn biết nếu tăng bán kính của nó thêm 20% thì diện tích hình tròn mới bằng 452,16cm2.
28. Tính diện tích hình chữ nhật biết nếu chiều dài tăng 20% thì diện tích tăng thêm 45cm2.
29. Tính diện tích hình vuông biết nếu tăng cạnh của nó thêm 50% thì được hình vuông mới có diện tích 193,5cm2.
30. Tìm diện tích hình tròn biết nếu tăng bán kính của nó thêm 10% thì diện tích hình tròn mới bằng 124,025cm2.
31. Nếu tăng chiều dài của hình chữ nhật thêm 20% thì phải giảm chiều rộng hình chữ nhật đi bao nhiêu phần trăm để diện tích hình chữ nhật không thay đổi.
32. Nếu tăng chiều rộng của hình chữ nhật thêm 60% thì phải giảm chiều dài hình chữ nhật đi bao nhiêu phần trăm để diện tích hình chữ nhật không thay đổi.
33. Trường Kim Đồng dự định trồng 180 cây ăn quả, đến nay đã trồng được 45% số cây. Hỏi theo dự định trường Kim Đồng phải trồng thêm bao nhiêu cây nữa?
34. Một nhà máy theo kế hoạch Quý I năm 2009 sản xuất được 800 sản phẩm, nhưng nhà máy đã sản xuất được 1000 sản phẩm. Hỏi Quý I nhà máy sản xuất vượt mức bao nhiêu phần trăm kế hoạch ?
35. Một cửa hàng quần áo vừa nhập về một lô hàng giá bình quân là 80000 đồng một bộ quần áo. Hỏi cửa hàng đó bán ra với giá bao nhiêu đồng một bộ  quần áo để lãi 20% giá bán một bộ?
 36. Một cửa hàng quần áo vừa nhập về một lô hàng giá bình quân là 80000 đồng một bộ quần áo. Hỏi cửa hàng đó bán ra với giá bao nhiêu đồng một bộ  quần áo để lãi 20% tiền vốn một bộ?
37. Cô giáo chủ nhiệm thông báo với các em học sinh học kỳ I lớp mình chỉ có 75% các bạn kiểm tra xếp loại khá, giỏi. Vẫn còn  9 bạn chưa được xếp loại khá giỏi. Hỏi lớp đó có bao nhiêu bạn học sinh ?
38. Giảm số M đi 20% của nó ta được số N. Hỏi phải tăng số N thêm bao nhiêu phần trăm của nó ta được số N ?
39. Một người bán hàng được lãi 60% tiền vốn. Hỏi người đó được lãi bao nhiêu phần trăm giá bán ?
40. Giảm số A đi 37,5% của nó ta được số B. Hỏi phải tăng số B lên bao nhiêu phần trăm của nó để được số A ?
41. Tăng số A thêm  60% của nó ta được số B. Hỏi phải giảm số B đi bao nhiêu phần trăm của nó để  được số A ?
42. Một cửa hàng mua vào 36000 đồng một hộp bánh. Hỏi cửa hàng phải bán ra bao nhiêu để được lãi 25% giá bán ?
43. Một cửa hàng mua vào 10000 đồng một hộp bánh. Hỏi cửa hàng phải bán ra bao nhiêu để được lãi 20% giá bán ?
44. Một cửa hàng mua vào 50000 ồng một hộp bánh. Hỏi cửa hàng phải bán ra bao nhiêu để được lãi 20% giá bán ?
45. Một lớp học có 60%  số học sinh giỏi; 30% số học sinh khá; còn lại tất cả 4 em đạt trung bình. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh? bao nhiêu học sinh giỏi?
46. Nhân dịp ngày lễ một cửa hàng đã giảm giá bán 10% một chiếc điện thoại, tuy vậy cửa hàng vẫn được lãi 8% so với tiền vốn. Hỏi nếu không giảm giá cửa hàng được lãi bao nhiêu phần trăm so với tiền vốn ?
47.  An khoe víi c¸c b¹n häc kú I bµi kiÓm tra cña tí chØ ®¹t ®iÓm kh¸ hoÆc giái, trong ®ã 65% sè bµi kiÓm tra ®¹t giái. Em h·y tÝnh xem häc kú I An cã bao nhiªu ®iÓm kiÓm tra ®¹t lo¹i giái, biÕt r»ng sè bµi ®¹t ®iÓm giái h¬n sè bµi ®¹t ®iÓm kh¸ 18 bµi.

Tác giả bài viết: Hải Âu

Tổng số điểm của bài viết là: 98 trong 28 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: tỷ số
hgmfgm - 01/02/2017 21:01
ko có lời giải thì viết làm gì
Ngọc - 03/01/2016 17:35
giai ho bai luc nay sot đo
lan - 06/07/2014 19:16
viết mà k giải thì viết làm cái gì
Phan Thị Ngọc Trâm - 10/03/2014 11:39
Sao không có bài giải zậy? Có thể ghi bài giải dc ko?
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

 

Giới thiệu

Giới thiệu về trường Tiểu học Hòa Liên

Trường Tiểu học Hòa Liên thuộc xã Hoà Liên, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng. Địa bàn chiêu sinh của trường gồm 26 tổ dân cư của 7 thôn : Quan Nam 1, Quan Nam 2, Quan Nam 3, Quan Nam 4, Quan Nam 5, Quan Nam 6 và Thôn Trường Định. Cha mẹ học sinh hầu hết sống bằng nghề  nông, chăn nuôi gia súc...

Đăng nhập thành viên


                                                                                                                                                                                                                 Admin: phong.vuphong@gmail.com