Hội nghị công đoàn năm học 2018-2019

Hội nghị công đoàn năm học 2018-2019

Hội nghị công đoàn năm học 2018-2019

Hội nghị công đoàn năm học 2018-2019
Nhằm tổng kết hoạt động, công tác công Đoàn năm học 207-2018 và đề ra phương hướng  hoạt động Công Đoàn 2018-2019. Sáng ngày 06 tháng 10 năm 2018 tại trường Tiểu học Hòa Liên đã tổ chức Hội Nghị Công Đoàn năm học 2018-2019.
Đến dự có cô Trần Thị Huệ         - BTCB - HT nhà trường .
                 Cô Lê Thị Hồng          - PHT- PBT Chi bộ
Cùng tất cả 55 đoàn viên  Công Đoàn nhà trường. Hội nghị cũng đã tuyên dương khen thưởng 11 đoàn viên xuất sắc trong năm học qua.  Đây là một hoạt động có ý nghĩa nhằm thúc đẩy phong trào công tác Công đoàn trường ngày càng đi lên.

Tác giả bài viết: Ngô Thị Hồng Vũ