09:44 ICT Thứ bảy, 04/07/2020

Tin tức

Kế hoạch hoạt động

Văn hay - Chữ tốt

Góc giáo viên

Góc học sinh

Góc phụ huynh

Trang nhất » Hoạt động » Thông báo

Công khai thông tin giáo dục thực tế năm học 2012-2013

Thứ năm - 26/09/2013 15:17
Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế cuối năm Năm học 2012 - 2013
 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HOÀ VANG
 TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀ LIÊN
 
THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế cuối năm
năm học 2012 - 2013
Đơn vị: học sinh
STT Nội dung Tổng số Chia ra theo khối lớp
Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5
I Tổng số học sinh 532 150 122 99 92 70
II Số học sinh học 2 buổi/ngày
(tỷ lệ so với tổng số)
532 150 122 99 92 70
III Số học sinh chia theo hạnh kiểm 532 150 122 99 92 70
1 Thực hiện đầy đủ
(tỷ lệ so với tổng số)
532 150
100%
122
100%
99
100%
92
100%
70
100%
2 Thực hiện chưa đầy đủ
(tỷ lệ so với tổng số)
           
IV Số học sinh chia theo học lực 532 150 122 99 92 70
1 Tiếng Việt 532 150 122 99 92 70
a Giỏi
(tỷ lệ so với tổng số)
279
51,8%
74
48,7%
61
49,6%
55
55,6%
52
55,3%
37
52,1%
b Khá
(tỷ lệ so với tổng số)
193
35,8%
53
34,9%
49
39,8%
30
30.3%
33
35,1%
28
39,4%
c Trung bình
(tỷ lệ so với tổng số)
61
11,3%
22
14,5%
13
10,6%
14
14,1%
6
6,4%
6
8,5%
d Yếu
(tỷ lệ so với tổng số)
6
1,1%
3
1,9%
    3
3,2%
 
2 Toán 539 152 123 99 94 71
a Giỏi
(tỷ lệ so với tổng số)
347
64,4%
87
57,2%
105
85.4
55
55.6
54
57.4
46
64.8
b Khá
(tỷ lệ so với tổng số)
130
24.1%
49
32.2%
17
13.8%
26
26.3%
22
23.4%
16
22.5%
c Trung bình
(tỷ lệ so với tổng số)
59
10.9%
14
9.2%
1
0.8%
18
18.2%
      17
      18.0%
 
9
12.7%
d Yếu
(tỷ lệ so với tổng số)
3
0.6%
2
1.3%
    1
1.0%
 
 
3 Khoa  học 165       94 71
a Giỏi
(tỷ lệ so với tổng số)
123
74.5%
      61
64.9%
62
87.3%
b Khá
(tỷ lệ so với tổng số)
26
15.7%
      20
21.3%
6
8.5%
c Trung bình
(tỷ lệ so với tổng số)
16
9.6%
      13
13.8%
3
4.2%
d Yếu
(tỷ lệ so với tổng số)
           
4 Lịch sử và Địa lí 165       94 71
a Giỏi
(tỷ lệ so với tổng số)
151
91.5%
      83
88.2%
68
95.7%
b Khá
(tỷ lệ so với tổng số)
10
6.1%
      7
7.4%
3
4.2%
c Trung bình
(tỷ lệ so với tổng số)
4
 
2.4
      4
4.2
 
d Yếu
(tỷ lệ so với tổng số)
           
 
 
 
5 Tiếng nước ngoài 264     99 94 71
a Giỏi
(tỷ lệ so với tổng số)
150
56.8%
    46
46.5%
56
59.5%
48
67.6%
b Khá
(tỷ lệ so với tổng số)
68
25.8%
    28
28.3%
23
24.5%
17
23.9%
c Trung bình
(tỷ lệ so với tổng số)
46
17.4%
    25
25.2%
15
15.9%
6
8.5%
d Yếu
(tỷ lệ so với tổng số)
           
6 Tiếng dân tộc            
a Giỏi
(tỷ lệ so với tổng số)
           
b Khá
(tỷ lệ so với tổng số)
           
c Trung bình
(tỷ lệ so với tổng số)
           
d Yếu
(tỷ lệ so với tổng số)
           
7 Tin học 264     99 94 71
a Giỏi
(tỷ lệ so với tổng số)
196
74.2%
    67
67.7%
29
30.9%
67
94.3
b Khá
(tỷ lệ so với tổng số)
68
25.7%
    24
24.2%
40
42.6%
4
5.6
c Trung bình
(tỷ lệ so với tổng số)
33
12.5
    8
8.0%
25
26.6%
 
d Yếu
(tỷ lệ so với tổng số)
           
8 Đạo đức 539 152 123 99 94 71
a Hoàn thành tốt (A+)
(tỷ lệ so với tổng số)
236
43.8%
61
40.1
50
40.7
48
48.4
37
39.4
40
56.3
b Hoàn thành (A)
(tỷ lệ so với tổng số)
303
56.2%
91
59.8
73
59.3
51
51.5
57
60.6
31
43.6
c Chưa hoàn thành (B)
(tỷ lệ so với tổng số)
           
9 Tự nhiên và Xã hội 374 152 123 99    
a Hoàn thành tốt (A+)
(tỷ lệ so với tổng số)
130
34.7%
54
35.5
41
33.3
35
35.4
   
b Hoàn thành (A)
(tỷ lệ so với tổng số)
244
65.2%
98
64.5
82
66.7
64
64.6
   
c Chưa hoàn thành (B)
(tỷ lệ so với tổng số)
           
10 Âm nhạc 539 152 123 99 94 71
a Hoàn thành tốt (A+)
(tỷ lệ so với tổng số)
165
30.6
50
32.8
39
31.7
33 15 28
39.4
b Hoàn thành (A)
(tỷ lệ so với tổng số)
374
69.4
102
67.1
84
68.3
66 79 43
60.6
c Chưa hoàn thành (B)
(tỷ lệ so với tổng số)
           
11 Mĩ thuật 539 152 123 99 94 71
a Hoàn thành tốt (A+)
(tỷ lệ so với tổng số)
190
35.2
72
47.4
34
27.6
36
36.4
20
21.3
28
39.4
b Hoàn thành (A)
(tỷ lệ so với tổng số)
349
64.7
80
52.6
89
72.3
63
63.6
74
78.7
43
60.6
c Chưa hoàn thành (B)
(tỷ lệ so với tổng số)
           
12 Thủ công (Kỹ thuật) 539 152 123 99 94 71
a Hoàn thành tốt (A+)
(tỷ lệ so với tổng số
224
41.6
64
42.1
60
48.8
35
35,4%
38
40,4%
27
38,0%
b Hoàn thành (A)
(tỷ lệ so với tổng số)
315
58.4
88
57.8
63
51.2
64
64,6%
56
59,5%
44
62%
c Chưa hoàn thành (B)
(tỷ lệ so với tổng số)
           
13 Thể dục 539 152 123 99 94 71
a Hoàn thành tốt (A+)
(tỷ lệ so với tổng số)
280
51,9%
84
35,3%
66
53,6%
54
54,5%
39
41,5%
37
52,1%
b Hoàn thành (A)
(tỷ lệ so với tổng số)
259
48,1%
68
44,7%
57
46,3%
45
45,4%
55
58,5%
34
47,9%
c Chưa hoàn thành (B)
(tỷ lệ so với tổng số)
           
V Tổng hợp kết quả học kỳ II 539 152 123 99 94 71
1 Lên lớp thẳng
(tỷ lệ so với tổng số)
533
98,9%
149
98,0%
123
100%
99
100%
 
91
96,8%
 
71
100%
 
 
a
Trong đó:
Học sinh giỏi
(tỷ lệ so với tổng số)
251
46,5%
71
46,7%
60
48,8%
47
47,5%
39
41,5%
34
47,9%
b Học sinh tiên tiến
(tỷ lệ so với tổng số)
193
35,8%
54
35,5%
49
39,8%
30
30,3%
33
35,1%
27
38,0%
2 Lên lớp
(tỷ lệ so với tổng số)
89
16,5%
24
15,8%
14
11,3%
22
22,2%
16
17,0%
10
14,0%
3 Kiểm tra lại
(tỷ lệ so với tổng số)
6
1,1%
 
3
1,9%
    3
3,1%
 
4 Lưu ban
(tỷ lệ so với tổng số)
           
5 Bỏ học
(tỷ lệ so với tổng số)
           
VI Số học sinh đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học
(tỷ lệ so với tổng số)
          71
100%
                                                                           Hoà Liên, ngày 02 tháng 6 năm 2013
                                                                                                      Thủ trưởng đơn vị                                                                             
 
 
 
 
                                                                                   Trần Thị Lộc

Tác giả bài viết: Hải Âu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Giới thiệu về trường Tiểu học Hòa Liên

Trường Tiểu học Hòa Liên thuộc xã Hoà Liên, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng. Địa bàn chiêu sinh của trường gồm 26 tổ dân cư của 7 thôn : Quan Nam 1, Quan Nam 2, Quan Nam 3, Quan Nam 4, Quan Nam 5, Quan Nam 6 và Thôn Trường Định. Cha mẹ học sinh hầu hết sống bằng nghề  nông, chăn nuôi gia súc...

Đăng nhập thành viên


                                                                                                                                                                                                                 Admin: phong.vuphong@gmail.com