01:13 EST Thứ tư, 19/02/2020

Tin tức

Kế hoạch hoạt động

Văn hay - Chữ tốt

Góc giáo viên

Góc học sinh

Góc phụ huynh

Trang nhất » Góc học sinh » Thời khoá biểu

THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2013-2014

Thứ năm - 29/08/2013 04:00
PHÒNG GD&ĐT HOÀ VANG                                       THỜI KHOÁ BIỂU
TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀ LIÊN                    Áp dụng từ tuần 1 năm học 2013-2014
Lớp Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
1/1 S
Á
N
G
1 HĐTT MT HV Toán HV
2 Toán HV HV Thủ công HV
R   A             C   H   Ơ   I
3 HV HV Toán HV Toán
4 HV ĐĐ AN HV HĐTT
C
H
I

U
1 TD TVTC TVTC(Lại) T.TC TVTC(Thảo)
2 TNXH TVTC() TTC TV.TC() TTC(Thảo)
R   A             C   H   Ơ   I
3 T.TC(Đồng) TTC(Thắng) HĐTT TVTC TVTC(Thảo)
                                                                                                             

 
PHÒNG GD&ĐT HOÀ VANG                                       THỜI KHOÁ BIỂU
TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀ LIÊN                    Áp dụng từ tuần 1 năm học 2013-2014
Lớp Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
1/2 S
Á
N
G
1 HĐTT HV HV Toán HV
2 Toán HV HV TNXH HV
R   A             C   H   Ơ   I
3 HV Toán Toán HV AN
4 HV TTC Thủ công HV ĐĐ
C
H
I

U
1 TVTC TVTC(Vũ) TVTC() TV.TC TVTC()
2 TVTC MT TTC() T.TC(Thắng) TVTC(Lại)
 
3 TTC TD HĐTT TV.TC HĐTT
 
 
PHÒNG GD&ĐT HOÀ VANG                                       THỜI KHOÁ BIỂU
TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀ LIÊN                    Áp dụng từ tuần 1 năm học 2013-2014
Lớp Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
1/3
 
S
Á
N
G
1 HĐTT HV HV HV TNXH
2 Toán HV HV HV HV
R   A             C   H   Ơ   I
3 HV MT AN Toán HV
4 HV Toán TD Thủ công Toán
C
H
I

U
1 T.TC TTC(Đồng) TV.TC TVTC() TV.TC
2 TVTC ĐĐ(Đồng) T.TC TVTC() TTC()
R   A             C   H   Ơ   I
3 TV.TC TVTC(Vũ) HĐTT TTC() HĐTT
 
 
PHÒNG GD&ĐT HOÀ VANG                                       THỜI KHOÁ BIỂU
TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀ LIÊN                    Áp dụng từ tuần 1 năm học 2013-2014
Lớp Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
1/4 S
Á
N
G
1 HĐTT HV Toán HV Toán
2 Toán HV AN HV TD
R   A             C   H   Ơ   I
3 HV TNXH HV Thủ công HV
4 HV MT HV Toán HV
C
H
I

U
1 TV.TC TVTC TVTC(Đồng) TVTC() T.TC
2 TV.TC TTC() TTC(Đồng) TTC() TV.TC
R   A             C   H   Ơ   I
3 T.TC HĐTT ĐĐ(Đồng) TVTC() HĐTT
                                                                                                          
 
PHÒNG GD&ĐT HOÀ VANG                                       THỜI KHOÁ BIỂU
TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀ LIÊN                    Áp dụng từ tuần 1 năm học 2013-2014
Lớp Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
1/5 S
Á
N
G
1 HĐTT HV TD MT AN
2 Toán HV Thủ công Toán Toán
R   A             C   H   Ơ   I
3 HV Toán HV HV HV
4 HV ĐĐ HV HV HV
C
H
I

U
1 TVTC() T.TC TVTC TNXH T.TC
2 T.TC() TVTC TVTC TTC(Đồng) TV.TC
R   A             C   H   Ơ   I
3 TVTC() HĐTT TTC TVTC(Đồng) HĐTT
                                                                                                          
 
PHÒNG GD&ĐT HOÀ VANG                                       THỜI KHOÁ BIỂU
TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀ LIÊN                    Áp dụng từ tuần 1 năm học 2013-2014
Lớp Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
2/1
 
 
S
Á
N
G
1 HĐTT Chính tả MT ĐĐ TD
2 Toán Toán Tập đọc Chính tả Toán
R   A             C   H   Ơ   I
3 Tập đọc Tập viết Toán Toán Thủ công
4 Tập đọc Kể chuyện LT&C TTC TLV
C
H
I

U
1 TTC(Long) AN T.TC TV.TC TTC
2 TD TVTC(Lại) TVTC(Lại) TVTC(Minh) HĐTT
R   A             C   H   Ơ   I
3 TNXH TTC(Long) HĐTT T.TC TVTC(Lại)
                                                                                                              HIỆU TRƯỞNG
PHÒNG GD&ĐT HOÀ VANG                                       THỜI KHOÁ BIỂU
TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀ LIÊN                    Áp dụng từ tuần 1 năm học 2013-2014
Lớp Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
2/2
 
 
S
Á
N
G
1 HĐTT Chính tả Tập đọc Toán T LV
2 Toán TD ĐĐ Chính tả Toán
R   A             C   H   Ơ   I
3 Tập đọc Toán Toán Thủ công Tập viết
4 Tập đọc Kể chuyện LT-C TNXH TD
C
H
I

U
1 TVTC MT TV.TC TTC(Long) TV.TC
2 TVTC(Minh) TTC(Vũ) TTC TVTC(Long) TTC
R   A             C   H   Ơ   I
3 TTC TVTC(Lại) HĐTT AN HĐTT
 
 
PHÒNG GD&ĐT HOÀ VANG                                       THỜI KHOÁ BIỂU
TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀ LIÊN                    Áp dụng từ tuần 1 năm học 2013-2014
Lớp Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
2/3
 
S
Á
N
G
1 HĐTT Chính tả AN LT-C TLV
2 Toán Toán Tập đọc Toán Chính tả
R   A             C   H   Ơ   I
3 Tập đọc Kể chuyện MT Tập viết TD
4 Tập đọc TD Toán ĐĐ Toán
C
H
I

U
1 TVTC(Vũ) TTC TTC(Minh) T.TC TTC(Long)
2 TVTC(Long) TVTC TVTC(Minh) Thủ công TVTC
R   A             C   H   Ơ   I
3 TTC(Long) HĐTT TNXH TVTC HĐTT
                                                                                                                                
                                                                                            
 PHÒNG GD&ĐT HOÀ VANG                                       THỜI KHOÁ BIỂU
TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀ LIÊN                    Áp dụng từ tuần 1 năm học 2013-2014
Lớp Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
2/4
 
 
S
Á
N
G
1 HĐTT TD Tập đọc TD TLV
2 Toán Chính tả Toán Toán Kể chuyện
R   A             C   H   Ơ   I
3 Tập đọc Toán Thủ công Chính tả Toán
4 Tập đọc Tập viết LT-C ĐĐ AN
C
H
I

U
1 TTC TV.TC TNXH TVTC(Lại) T.TC
2 Mĩ Thuật      TTC TVTC(Long) TVTC(Lại) TVTC
R   A             C   H   Ơ   I
3 TVTC HĐTT TTC(Long) TTC(Minh) HĐTT
 
                                                                        
 
PHÒNG GD&ĐT HOÀ VANG                                       THỜI KHOÁ BIỂU
TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀ LIÊN                    Áp dụng từ tuần 1 năm học 2013-2014
Lớp Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
2/5 S
Á
N
G
1 HĐTT Chính tả Tập đọc LT-C Tập làm văn
2 Toán Toán TD MT AN
R   A             C   H   Ơ   I
3 Tập đọc Thủ công Toán Toán Toán
4 Tập đọc Kể chuyện Tập viết ĐĐ Chính tả
C
H
I

U
1 TVTC(Lại) T.TC TVTC TD T.TC
2 T.TC(Lại ) TVTC TVTC TNXH TV.TC
R   A             C   H   Ơ   I
3 TVTC(Lại ) HĐTT TTC TVTC(Vũ) HĐTT
 
PHÒNG GD&ĐT HOÀ VANG                                       THỜI KHOÁ BIỂU
TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀ LIÊN                    Áp dụng từ tuần 1 năm học 2013-2014
Lớp Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
3/1
 
 
S
Á
N
G
1 HĐTT Chính tả Tâp đọc Chính tả TLV
2 Toán TNXH AN AV Toán
R   A             C   H   Ơ   I
3 Tập đọc Toán Toán Toán TNXH
4 TĐ-KC Tập viết LT&C MT HĐTT
C
H
I

U
1 ĐĐ Tin TD Thủ công AV
2 TVTC AV Tin  TV.TC AV
 
3  TD                TVTC(Minh) HĐTT TTC TTC(Minh)
 
PHÒNG GD&ĐT HOÀ VANG                                       THỜI KHOÁ BIỂU
TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀ LIÊN                    Áp dụng từ tuần 1 năm học 2013-2014
Lớp Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
3/2
 
 
S
Á
N
G
1 HĐTT Chính tả Tập đọc LT&C TLV
2 Toán Toán Toán Toán Toán
R   A             C   H   Ơ   I
3 Tập đọc AV Tập viết MT ẠN
4 TĐ-KC AV TNXH Chính tả TNXH
C
H
I

U
1 TD TVTC TVTC TD ĐĐ
2 Tin T.TC Thủ công AV TV.TC
R   A             C   H   Ơ   I
3 Tin HĐTT TTC AV HĐTT
           
                                                                                              
 
PHÒNG GD&ĐT HOÀ VANG                                       THỜI KHOÁ BIỂU
TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀ LIÊN                    Áp dụng từ tuần 1 năm học 2013-2014
Lớp Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
3/3
 
 
S
Á
N
G
1 HĐTT AV Tđọc LT. C TLV
2 Toán AV Toán TD TNXH
R   A             C   H   Ơ   I
3 Tập đọc Toán TNXH Toán Toán
4 TĐ-KC Chính tả Tập viết Chính tả HĐTT
C
H
I

U
1 TV.TC Thủ công Tin AV Tin
2 TD TVTC MT TVTC T.TC(Minh)
R   A             C   H   Ơ   I
3 T.TC (Minh) HĐTT AN Đạo đức AV
HIỆU TRƯỞNG
 
PHÒNG GD&ĐT HOÀ VANG                                       THỜI KHOÁ BIỂU
TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀ LIÊN                    Áp dụng từ tuần 1 năm học 2013-2014
Lớp Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
3/4
 
S
Á
N
G
1 HĐTT TNXH Tập đọc TNXH AN
2 Toán Chính tả Toán LT& C TLV
R   A             C   H   Ơ   I
3 Tập đọc TD Tập viết Toán Tin
4 TĐ-KC Toán Đạo đức Chính tả Toán
C
H
I

U
1 TTC(Minh) TV.TC TV.TC MT TVTC
2 AV Thủ công T.TC AV TD
R   A             C   H   Ơ   I
3 AV HĐTT Tin AV HĐTT
                 
                                                                                               
 
PHÒNG GD&ĐT HOÀ VANG                                       THỜI KHOÁ BIỂU
TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀ LIÊN                    Áp dụng từ tuần 1 năm học 2013-2014
Lớp Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
4/1
 
S
Á
N
G
1 HĐTT TD Tập đọc Toán TLV
2 Tập đọc AV Toán LT&C AV
R   A             C   H   Ơ   I
3 Toán LT&C Tin Chính tả Toán
4 KH Toán TLV KH LS
C
H
I

U
1 Kể chuyện TV.TC AV AN  TTC
2 Đạo đức ĐL AV Tin Kĩ thuật
R   A             C   H   Ơ   I
3 TV.TC HĐTT TD MT HĐTT
                                                                                                               
 
PHÒNG GD&ĐT HOÀ VANG                                       THỜI KHOÁ BIỂU
TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀ LIÊN                    Áp dụng từ tuần 1 năm học 2013-2014
Lớp Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
4/2
 
S
Á
N
G
1 HĐTT LT&C Tập đọc LT&C TLV
2 Tập đọc Toán MT Toán Toán
R   A             C   H   Ơ   I
3 Toán AV Toán TD KT
4 Kể chuyện AV TLV Chính tả AN
C
H
I

U
1 Tin TTC KH AV KH
2 LS  TVTC TD ĐL TV.TC
R   A             C   H   Ơ   I
3 Đạo đức HĐTT AV Tin HĐTT
                                                                                                            HIỆU TRƯỞNG
 
PHÒNG GD&ĐT HOÀ VANG                                       THỜI KHOÁ BIỂU
TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀ LIÊN                    Áp dụng từ tuần 1 năm học 2013-2014
  Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
4/3
 
 
S
Á
N
G
1 HĐTT LT&C Tập đọc LT&C TLV
2 Tập đọc TD Toán Toán AN
R   A             C   H   Ơ   I
3 Toán Toán TLV AV Toán
4 Kể chuyện Chính tả MT  AV   LS
C
H
I

U
1 TV.TC   KH KT Tin TTC
2 Đạo đức   Tin TV.TC  TD        HĐTT
R   A             C   H   Ơ   I
3 Địa lí AV HĐTT   KH AV
 
PHÒNG GD&ĐT HOÀ VANG                                       THỜI KHOÁ BIỂU
TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀ LIÊN                    Áp dụng từ tuần 1 năm học 2013-2014
  Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
4/4
 
 
S
Á
N
G
1 HĐTT KH Tập đọc KH Tin
2 Tập đọc LT&C Toán Toán TLV
R   A             C   H   Ơ   I
3 Toán Toán AN LT&C Toán
4 Kể chuyện TD TLV Chính tả HĐTT
C
H
I

U
1 TV.TC   AV KT TTC AV  
2   Đạo đức   AV TV.TC  Địa lí          AV
R   A             C   H   Ơ   I
3 MT Tin(Thứ 7) HĐTT        LS TD
 
 
 
 
PHÒNG GD&ĐT HOÀ VANG                                       THỜI KHOÁ BIỂU
TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀ LIÊN                    Áp dụng từ tuần 1 năm học 2013-2014
Lớp Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
5/1
 
 
 
S
Á
N
G
1 HĐTT LT-C Tập đọc LT&C TLV
2 Tập đọc Toán Tin Toán Toán
R   A             C   H   Ơ   I
4 Toán Chính tả Toán KH AV
    Kể chuyện KH TLV TD AV
C
H
I

U
1 MT AN Kĩ thuật TV.TC ĐL
2 AV TD TVTC LS Đạo đức
R   A             C   H   Ơ   I
3 AV Tin HĐTT TTC HĐTT
                                                                                                          
                                                             
PHÒNG GD&ĐT HOÀ VANG                                                  THỜI KHOÁ BIỂU
TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀ LIÊN                               Áp dụng từ tuần 21 năm học 2012-2013
Lớp Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
5/2
 
 
S
Á
N
G
1 HĐTT Tóan Tập đọc TD TLV
2 KH LT&C Toán AV Kể chuyện
R   A             C   H   Ơ   I
3 Tập đọc ĐL TLV LT&C Toán
4 Toán  Chính tả Tin Toán HĐTT
C
H
I

U
1 AV ĐĐ AV TV.TC AN
2 TV.TC HĐTT AV KT KH
R   A             C   H   Ơ   I
3 T.TC TD MT LS Tin
    
 PHÒNG GD&ĐT HOÀ VANG                                       THỜI KHOÁ BIỂU
TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀ LIÊN                    Áp dụng từ tuần 1 năm học 2013-2014
Lớp Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
5/3 S
Á
N
G
1 HĐTT LT&C Tin LT&C AV
2 Tập đọc Toán Tập đọc Toán TLV
R   A             C   H   Ơ   I
3 Kể chuyện KH Toán AV Toán
4 Toán Chính tả TLV AV HĐTT
C
H
I

U
1 ĐL TD MT LS TD
2 TV.TC AN TV.TC KT Tin
R   A             C   H   Ơ   I
3 Đạo đức AV HĐTT T.TC KH
                   
                                                                                                                 

Tác giả bài viết: Hải Âu

Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Giới thiệu

Giới thiệu về trường Tiểu học Hòa Liên

Trường Tiểu học Hòa Liên thuộc xã Hoà Liên, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng. Địa bàn chiêu sinh của trường gồm 26 tổ dân cư của 7 thôn : Quan Nam 1, Quan Nam 2, Quan Nam 3, Quan Nam 4, Quan Nam 5, Quan Nam 6 và Thôn Trường Định. Cha mẹ học sinh hầu hết sống bằng nghề  nông, chăn nuôi gia súc...

Đăng nhập thành viên


                                                                                                                                                                                                                 Admin: phong.vuphong@gmail.com