16:01 ICT Thứ tư, 05/08/2020

Tin tức

Kế hoạch hoạt động

Văn hay - Chữ tốt

Góc giáo viên

Góc học sinh

Góc phụ huynh

Trang nhất » Góc học sinh » Học và chơi

Những bài toán hay Violympic(P4)

Thứ năm - 29/08/2013 10:21
BÀI TOÁN VỀ DÃY SỐ
1. H·y cho biÕt cã bao nhiªu sè ch½n nhá h¬n 2009.
2. H·y cho biÕt cã bao nhiªu sè chia hÕt cho 3 nhá h¬n 2009
3. H·y cho biÕt cã bao nhiªu sè chia  hÕt cho 5 nhá h¬n 2009
4. Dãy số 1; 2; 3; 4; 5; …; 100; 101 có bao nhiêu số lẻ?
5. Dãy số 1; 2; 3; 4; 5; …; 100; 101 có bao nhiêu số chẵn?
6. Dãy số 1; 2; 3; 4; 5; …; 120; 121 có bao nhiêu số lẻ?
7. Dãy số 1; 2; 3; 4; 5; …; 120; 121 có bao nhiêu số chẵn?
8. Có tất cả bao nhiêu số có 4 chữ số chia hết cho cả 2 và 5.
9. Có bao nhiêu số lẻ có 4 chữ số chia hết cho 9
10. Có bao nhiêu số chẵn có 4 chữ số chia hết cho 5
11. Có bao nhiêu số lẻ có 4 chữ số chia hết cho 5
12. Có bao nhiêu số chẵn có 4 chữ số chia hết cho 9
13. Cho dãy số tự nhiên liên tiếp 1;2;3; 4; … Hãy cho biết chữ số 0 hàng chục của số 500 là chữ số thứ bao nhiêu trong dãy ?
14. Cho dãy số tự nhiên liên tiếp 1;2;…1000 có tất cả bao nhiêu chữ số?
15. Cho dãy số tự nhiên liên tiếp 1;2;3;… Hãy cho biết chữ số 8 hàng trăm của số 868 l;à chữ số bao nhiêu trong dãy.
16. Để đánh số trang của một quyển sách dày 250 trang người ta phải dùng tất cả bao nhiêu chữ số ?
17. Để đánh số trang của một quyển sách dày 300 trang người ta phải dùng tất cả bao nhiêu chữ số ?
18. Tính tổng: 1 + 3 + 5+ ….+ 99
19. Tính tổng của tất cả các số chẵn nhỏ hơn 100
20. Tính tổng của tất cả các số lẻ  nhỏ hơn 100
21. Tính tổng của tất cả các số lẻ chia hết cho 5 nhỏ hơn 100
22. Tính tổng:
23. Tìm kết quả của dãy tính:
23. Tìm kết quả của dãy tính:
24. Người ta dùng 288 chữ số để đánh số trang của một cuốn sách. Hỏi cuốn sách đó có bao nhiêu trang ?
25. Phải viết bao nhiêu chữ số để ghi số trang của một cuốn sách dày 156 trang ?
26. Một dãy phố có 40 nhà. Số nhà của 40 nhà đó được đánh là các số chẵn liên tiếp. Biết tổng của 40 số nhà của dãy phố  đó bằng 3960. Hãy cho biết số nhà đầu tiên và số nhà cuối cùng của dãy phố đó ?
27. Một dãy phố có 20 nhà. Số nhà của 20 nhà đó được đánh là các số chẵn liên tiếp. Biết tổng của 20 số nhà của dãy phố  đó bằng 980. Hãy cho biết số nhà đầu tiên và số nhà cuối cùng của dãy phố đó ?
28. Một dãy phố có 20 nhà. Số nhà của 20 nhà đó được đánh là các số lẻ  liên tiếp. Biết tổng của 20 số nhà của dãy phố  đó bằng 1000. Hãy cho biết số nhà đầu tiên và số nhà cuối cùng của dãy phố đó ?
29. Một dãy phố có 30 nhà. Số nhà của 30 nhà đó được đánh là các số lẻ  liên tiếp. Biết tổng của 30 số nhà của dãy phố  đó bằng 1920. Hãy cho biết số nhà đầu tiên và số nhà cuối cùng của dãy phố đó ?
30. Một dãy phố có 25 nhà. Số nhà của 25 nhà đó được đánh là các số chẵn liên tiếp. Biết tổng của 25 số nhà của dãy phố  đó bằng 1700. Hãy cho biết số nhà đầu tiên và số nhà cuối cùng của dãy phố đó ?
31. Một dãy phố có25 nhà. Số nhà của 25 nhà đó được đánh là các số lẻ  liên tiếp. Biết tổng của 25 số nhà của dãy phố  đó bằng 2125. Hãy cho biết số nhà đầu tiên và số nhà cuối cùng của dãy phố đó ?
32. Một dãy phố có 30 nhà. Số nhà của 30 nhà đó được đánh là các số lẻ  liên tiếp. Biết tổng của 30 số nhà của dãy phố  đó bằng 3000. Hãy cho biết số nhà đầu tiên và số nhà cuối cùng của dãy phố đó ?
33. Một dãy phố có 20 nhà. Số nhà của 20 nhà đó được đánh là các số lẻ  liên tiếp. Biết tổng của 20 số nhà của dãy phố  đó bằng 2000. Hãy cho biết số nhà đầu tiên và số nhà cuối cùng của dãy phố đó ?
34. Một dãy phố có 19 nhà. Số nhà của 19 nhà đó được đánh là các số chẵn liên tiếp. Biết tổng của 19 số nhà của dãy phố  đó bằng 1140. Hãy cho biết số nhà đầu tiên và số nhà cuối cùng của dãy phố đó ?
35. Một dãy phố có 31 nhà. Số nhà của 31 nhà đó được đánh là các số chẵn liên tiếp. Biết tổng của 31 số nhà của dãy phố  đó bằng 2480. Hãy cho biết số nhà đầu tiên và số nhà cuối cùng của dãy phố đó ?
36. Một dãy phố có 60 nhà. Số nhà của 60 nhà đó được đánh là các số chẵn liên tiếp. Biết tổng của 60 số nhà của dãy phố  đó bằng 6060. Hãy cho biết số nhà đầu tiên và số nhà cuối cùng của dãy phố đó ?
37. Một dãy phố có15 nhà. Số nhà của 15 nhà đó được đánh là các số lẻ  liên tiếp. Biết tổng của 15 số nhà của dãy phố  đó bằng 915. Hãy cho biết số nhà đầu tiên và số nhà cuối cùng của dãy phố đó ?
38. Một dãy phố có 50 nhà. Số nhà của 50 nhà đó được đánh là các số chẵn liên tiếp. Biết tổng của 50 số nhà của dãy phố  đó bằng 4950. Hãy cho biết số nhà đầu tiên và số nhà cuối cùng của dãy phố đó ?
 39. Để đánh số trang của một cuốn sách người ta phải dùng tất cả 792 chữ số. Hỏi cuốn sách dày bao nhiêu trang ?
40. Để đánh số trang của một quyển truyện  người ta phải dùng tất cả 1242 chữ số. Hỏi quyển truyện  dày bao nhiêu trang ?
41. Hãy cho biết trong dãy số tự nhiên liên tiếp: 1; 2;3;…;2009 có tất cả bao nhiêu chữ số 0 ? 510
42. Hãy cho biết trong dãy số tự nhiên liên tiếp : 1;2;3; …; 2009 có tất cả bao nhiêu chữ số 5 ? 601
43. Hãy cho biết trong dãy số tự nhiên liên tiếp: 1;2;3;…; 2009 có tất cả bao nhiêu chữ số 1 ? 1601
44. Hãy cho biết trong dãy số tự nhiên liên tiếp: 1;2;3;… ;2009 có tất cả bao nhiêu chữ số 2 ? 611
45.  Cho dãy số tự nhiên liên tiếp : 1;2;3;…;n . Tìm n biết số chữ số của dãy đó bằng 3.n
46. Cho dãy số tự nhiên liên tiếp: 1;2;3;…;n , Tìm n biết số chữ số của dãy bằng 2.n

Tác giả bài viết: Hải Âu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Giới thiệu về trường Tiểu học Hòa Liên

Trường Tiểu học Hòa Liên thuộc xã Hoà Liên, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng. Địa bàn chiêu sinh của trường gồm 26 tổ dân cư của 7 thôn : Quan Nam 1, Quan Nam 2, Quan Nam 3, Quan Nam 4, Quan Nam 5, Quan Nam 6 và Thôn Trường Định. Cha mẹ học sinh hầu hết sống bằng nghề  nông, chăn nuôi gia súc...

Đăng nhập thành viên


                                                                                                                                                                                                                 Admin: phong.vuphong@gmail.com