13:26 ICT Thứ năm, 28/05/2020

Tin tức

Kế hoạch hoạt động

Văn hay - Chữ tốt

Góc giáo viên

Góc học sinh

Góc phụ huynh

Trang nhất » Góc giáo viên » Thời khóa biểu

THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2013-2014

Thứ năm - 29/08/2013 15:02
PHÒNG GD&ĐT HOÀ VANG                                       THỜI KHOÁ BIỂU
TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀ LIÊN                    Áp dụng từ tuần 1 năm học 2013-2014
Tên GV Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Thuật
Thắng
 
S
Á
N
G
1          1.1 2.1 1.5  
2     4.2 2.5  
R   A             C   H   Ơ   I
3      1.3 2.3 3.2  
4   1.4 4.3 3.1  
C
H
I

U
1       5.1 2.2 5.3 3.4  
2       2.4   1.2 3.3    
R   A             C   H   Ơ   I
3       4.4 TTC 1.1 5.2 4.1  
 
 
PHÒNG GD&ĐT HOÀ VANG                                       THỜI KHOÁ BIỂU
TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀ LIÊN                    Áp dụng từ tuần 1 năm học 2013-2014
Tên GV Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Tin học
 
S
Á
N
G
1     5.3   4.4
2     5.1    
R   A             C   H   Ơ   I
3     4.1   3.4
4     5.2    
C
H
I

U
1 4.2 3.1 3.3 4.3 3.3
2 3.2 4.3 3.1 4.1 5.3
R   A             C   H   Ơ   I
  3.2 5.1 (4.4) 3.4 4.2 5.2
Chiều thứ bảy: 1 tiết lớp 4.4                                      HIỆU TRƯỞNG
 
PHÒNG GD&ĐT HOÀ VANG                                       THỜI KHOÁ BIỂU
TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀ LIÊN                    Áp dụng từ tuần 1 năm học 2013-2014
Tên GV Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Thể dục
Giang
TD:
 
S
Á
N
G
1   4.1   5.2  
2   4.3   3.3  
R   A             C   H   Ơ   I
3       4.2  
4   4.4 3.4 5.1  
C
H
I

U
1 3.2 5.3   3.2 5.3
2 3.3 5.1 4.2 4.3 3.4
R   A             C   H   Ơ   I
3 3.1 5.2 4.1   4.4
PHÒNG GD&ĐT HOÀ VANG                                       THỜI KHOÁ BIỂU
TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀ LIÊN                    Áp dụng từ tuần 1 năm học 2013-2014
Tên GV Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Thể dục
Đồng
 
S
Á
N
G
1   2.4 1.5 2.4 2.1
2   2.2 2.5   1.4
R   A             C   H   Ơ   I
3         2.3
4   2.3 1.3   2.2
C
H
I

U
1 1.1 TTC 1.3 TVTC 1.4 2.5  
2 2.1 ĐĐ 1.3 TTC 1.4 TTC 1.5  
R   A             C   H   Ơ   I
3 TTC 1.1 1.2 ĐĐ 1.4 TVTC 1.5  
 
 
 
PHÒNG GD&ĐT HOÀ VANG                                       THỜI KHOÁ BIỂU
TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀ LIÊN                    Áp dụng từ tuần 1 năm học 2013-2014
Tên GV Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Lại
AN:
 
S
Á
N
G
1     2.3   1.5
2     1.4   2.5
R   A             C   H   Ơ   I
3     1.3   1.2
4     1.1   2.4
C
H
I

U
1 TVTC 2.5 2.1 TVTC 1.1 TVTC 2.4 TVTC 2.2
2 TTC 2.5 TVTC 2.1 TVTC 2.1 TVTC 2.4 TVTC 1.2
R   A             C   H   Ơ   I
3 TVTC2.5 TVTC 2.2 TVTC 2.3 2.2 TVTC 2.1
 
PHÒNG GD&ĐT HOÀ VANG                                       THỜI KHOÁ BIỂU
TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀ LIÊN                    Áp dụng từ tuần 1 năm học 2013-2014
Tên GV Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Minh
AN:  
 
S
Á
N
G
1         3.4
2     3.1   4.3
R   A             C   H   Ơ   I
3     4.4   3.2
4         4.2
C
H
I

U
1 TTC 3.4 5.1 TTC 2.3 4.1 5.2
2 TVTC 2.2 5.3 TVTC 2.3 TVTC 2.1 TTC 3.3
R   A             C   H   Ơ   I
3 TTC 3.3 TVTC 3.1 3.3 TTC 2.4 TTC 3.1
 
 
PHÒNG GD&ĐT HOÀ VANG                                       THỜI KHOÁ BIỂU
TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀ LIÊN                    Áp dụng từ tuần 1 năm học 2013-2014
Tên GV Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Anh văn
Dung
 
S
Á
N
G
1          
2   4.1     4.1
R   A             C   H   Ơ   I 
3   4.2   4.3  
4   4.2   4.3  
C
H
I

U
1   4.4 4.1 4.2 4.4
2 3.4 4.4 4.1 3.4 4.4
R   A             C   H   Ơ   I
3 3.4 4.3 4.2 3.4 4.3
 
 
PHÒNG GD&ĐT HOÀ VANG                                       THỜI KHOÁ BIỂU
TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀ LIÊN                    Áp dụng từ tuần 1 năm học 2013-2014
Tên GV Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Anh văn
Lâm
 
S
Á
N
G
1   3.3     5.3
2   3.3   3.1 5.2
R   A             C   H   Ơ   I 
3   3.2   5.3 5.1
4   3.2   5.3 5.1
C
H
I

U
1 5.2   5.2 3.3 3.1
2 5.1 3.1 5.2 3.2 3.1
R   A             C   H   Ơ   I
3 5.1 5.3   3.2 3.3
 
PHÒNG GD&ĐT HOÀ VANG                                       THỜI KHOÁ BIỂU
TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀ LIÊN                    Áp dụng từ tuần 1 năm học 2013-2014
Tên GV Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
TNXH
 Vũ
S
Á
N
G
1   3.4   3.4 1.3
2   3.1   1.2 3.3
R   A             C   H   Ơ   I
3   1.4 3.3   3.1
4     3.2 2.2 3.2
C
H
I

U
1 TVTC 2.3 TVTC 1.2  2.4 1.5  
2  1.1 TTC 2.2   2.5  
R   A             C   H   Ơ   I
3 2.1 TVTC 1.3 2.3 TVTC 2.5  
 
 
PHÒNG GD&ĐT HOÀ VANG                                       THỜI KHOÁ BIỂU
TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀ LIÊN                    Áp dụng từ tuần 1 năm học 2013-2014
Tên GV Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Khoa học
Long
 
S
Á
N
G
1   4.4   4.4  
2 5.2        
R   A             C   H   Ơ   I
3 4.1 5.3   5.1  
4 4.2 5.1   4.1  
C
H
I

U
1 TTC 2.1 4.3 4.2 TTC 2.2  
2 TVTC 2.3   TVTC 2.4 TVTC 2.2 5.2
R   A             C   H   Ơ   I
3 TTC 2.3 TTC 2.1 TTC 2.4 4.3 5.3

Tác giả bài viết: Hải Âu

Tổng số điểm của bài viết là: 7 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Giới thiệu

Giới thiệu về trường Tiểu học Hòa Liên

Trường Tiểu học Hòa Liên thuộc xã Hoà Liên, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng. Địa bàn chiêu sinh của trường gồm 26 tổ dân cư của 7 thôn : Quan Nam 1, Quan Nam 2, Quan Nam 3, Quan Nam 4, Quan Nam 5, Quan Nam 6 và Thôn Trường Định. Cha mẹ học sinh hầu hết sống bằng nghề  nông, chăn nuôi gia súc...

Đăng nhập thành viên


                                                                                                                                                                                                                 Admin: phong.vuphong@gmail.com